Portaal over anarchisme

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:kritische_studenten_utrecht

Kritische Studenten Utrecht

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een open collectief van studenten uit Utrecht. Zij zetten zich zich met woord en daad in voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking.

In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streeft het KSU naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen zij op democratisch georganiseerd onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Vanuit die visie verdiept het KSU zich in politieke en maatschappelijke kwesties, organiseren verzet en dragen alternatieven aan. Hiermee stimuleren zij de sociale en politieke betrokkenheid van medestudenten om vanuit hun eigen omgeving veranderingen teweeg te brengen.

KSU heeft meerdere lopende projecten zoals de maandelijks terugkerende Basta! info-, debat- en filmavonden. Daarnaast ondersteunen en organiseren ze demonstraties en directe acties als onderdeel van campagnes rond bezuinigingen in het onderwijs, sociale voorzieningen of rond arbeidsstrijd. Met eigen onderwijsinitiatieven, zoals de zelfgeorganiseerde cursus “How Does the University Work?” en leesgroepen brengen ze hun visie op onderwijs in de praktijk. Ook hebben ze eigen media: een website vol kritisch nieuws, analyse en opinie, en het papieren Krantje Boord.

Organisatie

KSU is een horizontaal georganiseerd collectief dat open staat voor iedereen die onze doelen deelt. De besluitvormingstructuur binnen het KSU is gebaseerd op het consensusmodel, wat er voor zorgt dat de gemaakte beslissingen zo breed mogelijk worden gedragen. Aan ieders mening of idee wordt zodoende een plaats geboden in dit proces.

De beste manier om betrokken te raken bij KSU is om naar een van onze tweewekelijkse open borrels in café de Bastaard te komen. Een andere mogelijkheid is om langs te komen op een van hun open vergaderingen – stuur hen dan vooraf een mail via hun website. Verder kun je je inschrijven voor een nieuwsbrief van het KSU, stukken insturen voor de website of Krantje Boord of meehelpen aan het organiseren van een debat. Kijk voor een volledig overzicht op hun website.

Achtergrond

De huidige KSU bestaat sinds mei 2009. Het initiatief hiertoe ontstond vanuit studenten die constateerden dat de universiteit niet de kritische omgeving biedt die zij hadden verwacht en besloten hier verandering in te brengen. Inmiddels is het een diverse groep van studenten met verschillende achtergronden vanuit zowel de universiteit als de hogeschool. In het jaar 2000 werd voor het eerst een groep genaamd Kritische Studenten Utrecht opgericht die vergelijkbaar was met de huidige KSU, maar na enkele jaren ontbonden werd.

namespace/kritische_studenten_utrecht.txt · Laatst gewijzigd: 28/03/16 00:11 door defiance