Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

over_anarchisme.nl

Over Anarchisme.nl

Deze website is een initiatief om een eerlijk en zo breed mogelijk perspectief te bieden op het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging - zowel actueel als historisch. De nadruk ligt hierbij op het beschikbaar stellen van Nederlandstalig materiaal over anarchisme en de anarchistische ideeënwereld.

Dit gebeurt met de inzet van vrijwilligers die materiaal verzamelen, digitaliseren en dit weer online voor het publiek toegankelijk maken.

Licentie

Anarchisme.nl werkt onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of jouw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk Delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

over_anarchisme.nl.txt · Laatst gewijzigd: 11/04/17 13:24 door defiance