Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:groenfront

Groenfront

GroenFront! is geen organisatie. Om te citeren uit het BVD jaarrapport 1998, “GroenFront! is een ‘nom de guerre' [vrij vertaald: strijdkreet] waaronder radicale milieuactivisten van wisselende samenstelling actievoeren.”

GroenFront! is een handige naam om te gebruiken voor jouw geweldloze directe actie. Tegelijkertijd is GroenFront! een netwerk van radicale natuurliefhebbers en anarchistische eco-saboteurs geworden.

Mag ik die naam gewoon gebruiken?

Ja! Aan de namen GroenFront! zijn wel een aantal uitgangspunten verbonden:

  1. Aarde voorop: De mens is een deel van de natuur en er volledig afhankelijk van. Dit heet ook wel biocentrisme. Beleidsmatige aanpassingen en technologische oplossingen is niet waar GroenFront! voor staat. Goede oplossingen voor milieuproblemen komen voort uit het aanpakken van de arrogante rol die de (westerse) mens speelt over de rest van de natuur.
  2. Geweldloosheid: Geweld tegen personen wordt niet ondernomen onder de naam GroenFront!.
  3. Geen compromissen: GF! onderhandelt niet met overheden en bedrijven die natuur vernielen of het milieu verzieken. Lobby’s en petities werken alleen bij een enorme publieke druk. Daarvoor zijn er genoeg andere milieuorganisaties. GroenFront! kiest ervoor met directe actie vervuilende en vernielende activiteiten direct te stoppen, al is het soms tijdelijk. Je kan natuur niet half redden. We geloven niet in compensatieplannen, ‘nieuwe natuur’ of andere doekjes voor het bloeden waarmee gematigde clubs zich vaak laten inpalmen. No compromise in defense of mother earth!
  4. Horizontaal organiseren: Daarnaast worden GroenFront! acties horizontaal georganiseerd. We willen geen elite, kader of bestuur. Acties die niet van de basis komen verzanden in belangenstrijd en organisaties of partijen die zich vooral richten op te blijven bestaan, in plaats van op natuur en actie voor moeder aarde.

Directe actie

Het verschil tussen symbolische actie (protest) en directe actie (verzet) is of er een direct effect is. Bij symbolische acties denk je aan demonstraties, petities enzovoort. Bij directe acties denk je aan bezettingen, blokkades en sabotage. Door een actiekamp in de bomen kunnen er geen bomen gekapt worden. Door een bezetting van een bouwterrein of sabotage van een gentech veld ligt het werk stil. Directe actie komt in de praktijk meestal pas ter sprake wanneer andere middelen (bijvoorbeeld juridische) zijn uitgeput.

GroenFront! is geen pressiegroep. We willen niet in eerste instantie druk uitoefenen op de politiek om tot een ander besluit te komen over een bepaald onderwerp. We doen ook geen bezetting om onze lobbykracht te vergroten (hoewel het wel een bijeffect kan zijn dat acties van GroenFront! de positie van andere milieuclubs aan de onderhandelingstafel verbetert).

Dat betekent niet dat we per definitie niet meedoen aan een demonstratie of soms symbolische acties doen, of proberen pressie uit te oefenen, bijvoorbeeld door bij een ambassade ruchtbaarheid te geven aan een internationaal onderwerp. Belangrijker is dat we denken dat we zelf actie moeten ondernemen en de ecocide stoppen omdat niemand, niet de overheid of het bedrijfsleven of je buurman, het voor je gaat doen, en omdat er geen tijd meer is om te blijven wachten…

Wat kan ik doen voor GroenFront!?

Omdat wij geen organisatie zijn, maar een netwerk, is het aan ieder individu om zelf te bedenken wat ze willen doen. GroenFront! heeft geen ledenlijst of andere administratie. Als er natuur bedreigd wordt, kan je vrienden, bekenden of buurtgenoten bij elkaar zoeken om een actie te doen onder de naam GroenFront!. Ook kan je naar jaarlijkse ‘gatherings’ komen waar workshops worden gegeven en actiecampagnes bediscussieerd, of bijvoorbeeld naar open informatieavonden over thema’s waar GroenFront! acties rond doet. Soms zijn er ook open aangekondigde acties. Deze worden onder andere aangekondigd op deze website. Zo kan je betrokken raken bij bestaande acties/campagnes.

Wat voor dingen kan je doen?

Concreet: actiemateriaal maken, informatie verzamelen en onderzoek doen, artikelen en persberichten schrijven en natuurlijk actievoeren! Op een actiekamp betekent dit: boomhutten bouwen, koken, opruimen, materiaal verzamelen, informatie verspreiden, met geïnteresseerden praten, e-mailtjes beantwoorden, geld bij elkaar krijgen enzovoort. Je begrijpt al dat veel van dit soort dingen niet vereisen dat je je in weer en wind vastketent of gearresteerd wordt. Dus ook als je fysiek niet in staat bent elke dag in een boom te klimmen, of bijvoorbeeld verplichtingen hebt in verband met kinderen, werk, enzovoort, is er wat te doen binnen GroenFront!. Het is echter niet zo eenvoudig als lid worden en een keer per jaar geld overmaken en daarmee betaalde milieuactivisten onderhouden – binnen GroenFront! wordt niemand betaald voor haar bijdrage.

Externe link:

namespace/groenfront.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)