Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarcho-pacifisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:anarcho-pacifisme [25/03/20 23:14]
defiance
namespace:anarcho-pacifisme [30/03/20 13:37] (huidige)
defiance
Regel 1: Regel 1:
 +<WRAP center info 60%>
 +Deze bijdrage is nog niet volledig en zal de komende tijd worden aangevuld.
 +</​WRAP>​
 +
 ====== Anarcho-pacifisme ====== ====== Anarcho-pacifisme ======
  
Regel 27: Regel 31:
 Pacifistisch anarchisme ontwikkelde zich vooral in Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In Nederland hangt dit samen met de vrij grote [[religieus anarchisme|religieus-anarchistische]] en antimilitaristische bewegingen. [[Henry David Thoreau]] en [[Leo Tolstoj]] zijn vroege denkers in deze denkstroming. Later zouden de ideeën van Mahatma Gandhi veel invloed krijgen hoewel deze vaak vrij selectief aangehaald wordt. Pacifistisch anarchisme ontwikkelde zich vooral in Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In Nederland hangt dit samen met de vrij grote [[religieus anarchisme|religieus-anarchistische]] en antimilitaristische bewegingen. [[Henry David Thoreau]] en [[Leo Tolstoj]] zijn vroege denkers in deze denkstroming. Later zouden de ideeën van Mahatma Gandhi veel invloed krijgen hoewel deze vaak vrij selectief aangehaald wordt.
  
-===== Theorie =====+===== Theorie ​en geschiedenis ​=====
  
-===== Geschiedenis =====+Henry David Thoreau (1817-1862)
  
-===== Kritiek =====+Leo Tolstoj (1828-1910) zou grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het anarcho-pacifisme,​ in het bijzonder binnen religieus-anarchistische kringen. Als jonge aristocraat diende Tolstoj samen met zijn broer in het leger. Hij diende o.a. tijdens de Krimoorlog en had bij de verdediging van Sevastopol het commando over een artilleriebatterij. De ervaringen uit die oorlog waren voor hem zeer traumatisch,​ en brachten hem tot een antimilitaristische overtuiging. Hij zou de dienstplicht gaan zien als één van de ergste uitingen van overheidsgeweld.[x] Hij zou over de verschrikkingen een reeks korte verhalen schrijven die bekend staan als //Schetsen van Sevastopol//​ en //Verhalen uit het leger//. 
 + 
 +Nadat Tolstoj het leger had verlaten zou hij terugkeren naar zijn religieuze achtergrond,​ waarbij '​deugdzaamheid'​ voor hem steeds meer centraal kwam te staan. Geweld stond volgens hem hier haaks op en was de ultieme autoritaire daad en werd gebruikt om het machtsmisbruik in stand te houden. Tolstoj was van mening dat staten niet het recht hadden om recht te spreken, dit was de taak van god, en hierom zag hij in de staat een zonde. Hij zou hierover, nadat hij getuigen was van een publieke terechtstelling in Parijs, aan een vriend schrijven dat staten "​onbeschaamd arrogant zijn in hun drang om gerechtigheid en de wet van god uit te voeren."​ 
 + 
 +Na meermalige interne conflicten tussen zijn sterke lusten en zijn morele opvattingen keert hij terug naar het christendom en neemt de Bergrede van Jezus Christus als een centraal oriëntatiepunt voor zijn ideeën. Hij ontwikkelt hieruit een geheel eigen christelijke en geweldloze filosofie. 
 + 
 +Mohandis '​Mahatma'​ Ghandi (1869-1948) 
 + 
 +Alex Comfort, //Peace and Disobedience//,​ 1946; in //Anarchism - A Documentary History of Libertarian Ideas//, Vol. 2, pag. 51 
 + 
 +[x] Peter Marshall, //Demanding the Impossible//,​ 1991, pag. x 
 + 
 +===== Antimilitarisme ===== 
 + 
 + 
 +===== Heden ten dage ===== 
 + 
 +===== Discussie en Kritiek ===== 
 + 
 +Errico Malatesta heeft het pacifisme nooit expliciet bekritiseerd en nam zelfs een duidelijk stelling in door geweld als zodanig als iets negatiefs te zien. 
 + 
 +<​blockquote>​Naar mijn mening kan er geen twijfel over bestaan dat het Anarchistische idee, regering afwijzend, in zijn diepste natuur afwijzend staat tegenover geweld, welke de essentie is van elk autoritair systeem – de modus operandi van elke overheid.[x]</​blockquote>​ 
 + 
 +Hij stelde dat geweld een hellend vlak is en dat zelfs "de beste theorieën en nobelste intenties"​ geen garantie bieden dat anarchisten niet, net als de rest van de mensheid, hun oorspronkelijke doel uit het oog verliezen en niet meer in staat zijn hun programma waardoor zij zich lieten inspireren om te zetten.[x] Toch was Malatesta van mening dat geweld een noodzakelijk kwaad is om het geweld van de staat op te heffen. Hierover zegt hij: 
 + 
 +<​blockquote>​Het is zeer zeker dat de bourgeoisie geen recht heeft om te klagen over het geweld van diens vijanden, omdat hun hele geschiedenis,​ als een klasse, een geschiedenis is van bloedvergieten,​ en omdat het systeem van uitbuiting, welke de wet is van hun leven, dagelijks hecatombes van slachtoffers produceert.[...] 
 + 
 +Laten we, omdat historische ontwikkelingen ons tot de noodzaak van geweld hebben gedreven, geweld gebruiken; maar laat ons nooit vergeten dat dit een kwestie is van bittere noodzaak, en in de basis indruist tegen ons streven. Laten we niet vergeten dat de hele geschiedenis getuigd van het volgende verontrustende feit: wanneer verzet tegen onderdrukking zegevierde, bracht dit altijd nieuwe onderdrukking met zich mee. Dit waarschuwt ons dat dit altijd zo zal zijn tot er voor eens en altijd gebroken wordt met deze bloedige traditie uit het verleden, en geweld beperkt wordt tot de striktste noodzakelijkheid.[x]</​blockquote>​ 
 + 
 +Peter Gelderloos heeft in zijn boek //How Nonviolence Protects the State// (vert. Hoe geweldloosheid de staat beschermd) kritiek op de geweldloosheid en stelt dat deze racistisch[x],​ patriarchaal[x] op privilege stoelt en de staat in de hand werkt (en daarmee geweld in stand houdt).  
 + 
 +Hij stelt dat het beeld dat wordt geschetst over de onafhankelijkheidsstrijd in India, en de rol daarbinnen van de geweldloosheid van de beweging rond Mahatma Ghandi, in het Westen veel te rooskleurig is. Volgens hem waren juist verschillende gewelddadige factoren reden voor Groot-Brittannië om te besluiten zich uit India terug te trekken. Hij noemt de enorme verliezen die het land geleden had tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de gewapende strijd tussen de Arabieren en Joden in de toen nog Britse kolonie Palestina. "De duidelijke dreiging dat de Indiase bevolking de burgerlijke ongehoorzaamheid op zouden geven en massaal de wapens zouden opnemen als zij te lang zouden worden genegeerd [...]"​[x] Volgens Gelderloos wordt er een veel te rooskleurig beeld geschetst van de zogenaamde pacifistische overwinningen en dat de vaak aangehaalde Ghandi en Dr. Martin Luther King feitelijk doel boven middel stelden en ook gewapende bewegingen in Palestina en en Vietnam als voorbeelden aanhaalden.[x]
  
 ===== Verder lezen ===== ===== Verder lezen =====
Regel 37: Regel 72:
   * [[Errico Malatesta]] - [[Anarchie en geweld]]   * [[Errico Malatesta]] - [[Anarchie en geweld]]
   * [[Leo Tolstoj]] - [[Gij zult niet doden]]   * [[Leo Tolstoj]] - [[Gij zult niet doden]]
 +
 +===== Voetnoten =====
 +
 +  * [x] Errico Malatesta, //Violence as a social factor//, 1895; in //A Documentary History of Libertarian Ideas//, Vol. 1., Black Rose Books 2005, pag. 161.
 +  * [x] Errico Malatesta, //​[[Anarchie en geweld]]//, 1894.
 +  * [x] Ibid.
 +  * [x] Peter Gelderloos, //How Nonviolence Protects the State//, South end Press 2007, pag. 23.
 +  * [x] Ibid. pag. 65.
 +  * [x] Ibid. pag. 7-8.
 +  * [x] Ibid. pag. 24.
 +
 +===== Bronnen =====
 +
 +
  
namespace/anarcho-pacifisme.1585178042.txt.gz · Laatst gewijzigd: 25/03/20 23:14 door defiance