Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:federalisme_socialisme_anti-theologisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:federalisme_socialisme_anti-theologisme [22/02/22 14:42]
defiance [II. Het socialisme]
namespace:federalisme_socialisme_anti-theologisme [22/02/22 14:44] (huidige)
defiance [II. Het socialisme]
Regel 215: Regel 215:
 //​Verkondigt de Bond luide de noodzakelijkheid eener grondige maatschappelijke en ekonomische hervorming, die de bevrijding van den arbeid des volks ten doel heelt uit het juk van kapitaal en bezitters, gegrond op de striktste rechtvaardigheid,​ geen rechtskundige,​ geen godgeleerde en ook geen bovennatuurlijke,​ maar enkel menschelijke rechtvaardigheid,​ gegrond ook op werkelijke wetenschap en op de volkomenste vrijheid.// //​Verkondigt de Bond luide de noodzakelijkheid eener grondige maatschappelijke en ekonomische hervorming, die de bevrijding van den arbeid des volks ten doel heelt uit het juk van kapitaal en bezitters, gegrond op de striktste rechtvaardigheid,​ geen rechtskundige,​ geen godgeleerde en ook geen bovennatuurlijke,​ maar enkel menschelijke rechtvaardigheid,​ gegrond ook op werkelijke wetenschap en op de volkomenste vrijheid.//
  
-//Zij besluit tegelijk, dat het blad van den Bond zijn kolommen wijd open zal stellen voor alle ernstige besprekingen aangaande stoffelijke en maatschappelijke vraagstukken,​ wanneer ze oprecht ingegeven zijn door den wensch naar de breedst opgevatte vrij-making des volks, zoowel onder stoffelijk opzicht, als uit een politiek en verstandelijk ​oogpuut."//+//Zij besluit tegelijk, dat het blad van den Bond zijn kolommen wijd open zal stellen voor alle ernstige besprekingen aangaande stoffelijke en maatschappelijke vraagstukken,​ wanneer ze oprecht ingegeven zijn door den wensch naar de breedst opgevatte vrij-making des volks, zoowel onder stoffelijk opzicht, als uit een politiek en verstandelijk ​oogpunt."//
  
 Nadat we onze denkbeelden over Federalisme en Socialisme hebben uiteengezet,​ meenen we dat we u met een derde vraagstuk moeten bezighouden,​ dat we beschouwen als onverbreekbaar verbonden met de beide eerste kwesties. We bedoelen het godsdienstige vraagstuk, en vragen u verlof tot het samenvatten van al onze denkbeelden over dit onderwerp in een enkel woord, dat u wellicht barbaarsch zal voorkomen. Dat woord is: anti-theologisme. Nadat we onze denkbeelden over Federalisme en Socialisme hebben uiteengezet,​ meenen we dat we u met een derde vraagstuk moeten bezighouden,​ dat we beschouwen als onverbreekbaar verbonden met de beide eerste kwesties. We bedoelen het godsdienstige vraagstuk, en vragen u verlof tot het samenvatten van al onze denkbeelden over dit onderwerp in een enkel woord, dat u wellicht barbaarsch zal voorkomen. Dat woord is: anti-theologisme.
namespace/federalisme_socialisme_anti-theologisme.txt ยท Laatst gewijzigd: 22/02/22 14:44 door defiance