Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:arthur_mendes-georges

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:arthur_mendes-georges [28/11/21 20:48]
defiance aangemaakt
namespace:arthur_mendes-georges [28/11/21 21:01] (huidige)
defiance
Regel 1: Regel 1:
 ====== George Ides ====== ====== George Ides ======
  
-**George Ides** (1930-2000),​ vooral bekend onder het pseudoniem **Arthur Mendes-Georges**,​ was en anarchist en antimilitarist uit Nederland. Hij was o.a. redacteur van [[de Vrije]] en vanaf 1972 van tijdschrift [[de AS]]. +**George Ides** (1930-2000),​ vooral bekend onder het pseudoniem **Arthur Mendes-Georges**,​ was en anarchist en antimilitarist uit Nederland. Hij was o.a. redacteur van //[[De Vrije Socialist|de Vrije]]// en vanaf 1972 van tijdschrift ​//[[de AS]]//
  
 ===== Beknopte biografie ===== ===== Beknopte biografie =====
  
-Als anarchosyndicalist ​en antimilitarist was George Ides sinds de jaren vijftig actief betrokken bij de libertaire beweging. Inde tweede helft van de jaren zestig was hij redactielid van het anarchistische maandblad De Vrije en een productief publicist. Uit die tijd dateren zijn heftige polemieken met anarchisten als Piet Kooijman en Roel van Duijn, die afscheid hadden genomen van het proletariaat als revolutionaire klasse. Ook schreef hij in dat blad commentaren onder de naam M. Gregory en droeg hij collages en tekeningen bij. Verder vertaalde hij geschriften van Emma Goldman,​Johann Most en anderen die door De Vrije in brochurevorm werden uitgegeven.+Als [[anarcho-syndicalisme|anarcho-syndicalist]] ​en antimilitarist was George Ides sinds de jaren vijftig actief betrokken bij de libertaire beweging. Inde tweede helft van de jaren zestig was hij redactielid van het anarchistische maandblad ​//De Vrije// en een productief publicist. Uit die tijd dateren zijn heftige polemieken met anarchisten als Piet Kooijman en [[Roel van Duijn]], die afscheid hadden genomen van het proletariaat als revolutionaire klasse. Ook schreef hij in dat blad commentaren onder de naam M. Gregory en droeg hij collages en tekeningen bij. Verder vertaalde hij geschriften van [[Emma Goldman]][[Johann Most]] en anderen die door //De Vrije// in brochurevorm werden uitgegeven.
  
-In die jaren publiceerde Arthur Mendes-Georges zijn visie op het anarchisme als levenshouding in de paperback Anarchisten in de 20e eeuw (De Vrije, Rotterdam 1966, herdruk ​1%8). Samen met zijn toenmalige vrouw Gerda Ides stelde hij een bundel protestpoëzie samen  (Help!Laat mij leven!De Vrije 1967) en verzorgde hij een Nederlandse uitgave van George Grosz' politieke tekeningen (Das Gesicht der herrschenden KlasseDe Vrije 1970)+In die jaren publiceerde Arthur Mendes-Georges zijn visie op het anarchisme als levenshouding in de paperback ​//Anarchisten in de 20e eeuw// (De Vrije, Rotterdam 1966, herdruk ​1968). Samen met zijn toenmalige vrouw Gerda Ides stelde hij een bundel protestpoëzie samen  (//Help! Laat mij leven!//, De Vrije 1967) en verzorgde hij een Nederlandse uitgave van George Grosz' politieke tekeningen (//Das Gesicht der herrschenden Klasse//, De Vrije 1970).
-Van de oprichting eind 1972 tot medio 1977 was Arthur Mendes-Georges mederedacteur van De AS. Hij leverde bijdragen over uiteenlopende onderwerpen,​ maar vooral over syndicalisme,​ zelfbeheer en libertaire organisatie ('het model van de honingraat'​). In zijn woonplaats Haarlem was hij actief in verscheidene actiegroepen,​ in de (alternatieve) jeugdhulpverleningen als redacteur en uitgever van het onregelmatig verschijnende blad //De Oproerkraaier//​.+
  
-Hij overleed op 70 jarige leeftijd op 26 mei 2000.+Van de oprichting eind 1972 tot medio 1977 was George Ides onder de naam Arthur Mendes-Georges mederedacteur van tijdschrift //de AS//. Hij leverde bijdragen over uiteenlopende onderwerpen,​ maar vooral over syndicalisme,​ zelfbeheer en libertaire organisatievormen zoals 'het model van de honingraat'​. In zijn woonplaats Haarlem was Ides actief in verscheidene actiegroepen,​ in de (alternatieve) jeugdhulpverleningen en als redacteur en uitgever van het onregelmatig verschijnende blad //De Oproerkraaier//​.
  
-//Hij geeft in deze brochure een beknopt overzicht van het denken en doen van prominente anarchisten en schroomt ​niet om op basis van hun ervaring en expertise ​concrete adviezen te formuleren voor activisme op straat, op school en universiteit en in de bedrijven. ​Ides, destijds zeer actief voor buitenparlementaire bolwerken als JAC en Release maar thans bijna vergeten, ​heeft met zijn publicaties een niet te onderschatten invloed gehad op jonge anarchisten en pacifisten in de Lage Landen van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.//+In zijn teksten schroomde hij niet niet om concrete adviezen te formuleren voor activisme op straat, op school en universiteit en in de bedrijven.. Hij heeft met zijn publicaties een niet te onderschatten invloed gehad op jonge anarchisten en pacifisten in de Lage Landen van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 
 + 
 +George Ides overleed op 70 jarige leeftijd op 26 mei 2000.
  
 ===== Teksten ===== ===== Teksten =====
  
-  * [[Bakoenin en Netchayev]], 1976+  * [[Bakoenin en Netchajev]], 1976
  
 ===== Bron ===== ===== Bron =====
  
   * Hans Ramaer, //In memoriam George Ides (1930-2000)//,​ De AS nr. 130-131, zomer 2000, blz. 90   * Hans Ramaer, //In memoriam George Ides (1930-2000)//,​ De AS nr. 130-131, zomer 2000, blz. 90
namespace/arthur_mendes-georges.txt · Laatst gewijzigd: 28/11/21 21:01 door defiance