Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:sociale_ecologie_vs._deep_ecology

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:sociale_ecologie_vs._deep_ecology [20/06/16 20:12]
defiance
namespace:sociale_ecologie_vs._deep_ecology [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 14: Regel 14:
 ===== Voorwoord op de vertaling ===== ===== Voorwoord op de vertaling =====
  
-In dit nummer hebben we een vertaling ​opgenomen ​van Bookchin’s artikel "​[[http://​dwardmac.pitzer.edu/​Anarchist_Archives/​bookchin/​socecovdeepeco.html|Deep Ecology vs. Social Ecology]]"​ (verschenen in The Raven, nr.3, [[Freedom Press]], 1987). Daarin trekt hij fel van leer tegen de zogenaamde '​deep’ ecology en pleit hij voor een sociale ecologie. Niet te missen, vonden we. Omdat het lezen van teksten van Bookchin nogal wat achtergrondkennis vergt, hebben we er een inleiding aan toegevoegd.+Hier volt een vertaling van Bookchin’s artikel "​[[http://​dwardmac.pitzer.edu/​Anarchist_Archives/​bookchin/​socecovdeepeco.html|Deep Ecology vs. Social Ecology]]"​ (verschenen in The Raven, nr.3, [[Freedom Press]], 1987). Daarin trekt hij fel van leer tegen de zogenaamde '​deep’ ecology en pleit hij voor een sociale ecologie. Niet te missen, vonden we. Omdat het lezen van teksten van Bookchin nogal wat achtergrondkennis vergt, hebben we er een inleiding aan toegevoegd.
  
 Het etiket ’deep ecology’ suggereert een diepzinnige bezinning over de wortels van onze milieucrisis. De peetvaders van deze stroming zijn Bill Devall, George Sessions en Arne Naess. De bijbel van de beweging is trouwens van de hand van Devall en Sessions: "Deep Ecology: Living as if Nature Mattered"​ (Salt Lake City: Peregine Smith Books, 1985). Het etiket ’deep ecology’ suggereert een diepzinnige bezinning over de wortels van onze milieucrisis. De peetvaders van deze stroming zijn Bill Devall, George Sessions en Arne Naess. De bijbel van de beweging is trouwens van de hand van Devall en Sessions: "Deep Ecology: Living as if Nature Mattered"​ (Salt Lake City: Peregine Smith Books, 1985).
Regel 29: Regel 29:
  
 Een nieuwe verbondenheid moet tot nederigheid tegenover de Natuur leiden. Zo gevoelig als ze zijn voor onze onrechtvaardige behandeling van de Natuur, zo onverschillig zijn ze tegenover de onder drukking van concrete mensen Van onderdrukte en uitgebuite mensen (vrouwen, zwarten, bijna de hele Derde Wereld, ...) hebben ze nog nooit gehoord. Door het gebruik van abstracta als 'de Mens(heid)’ worden alle verschillen tussen mensen uitgevlakt. Reële mensen in verschillende sociale situaties, interesseren hen niet. Een nieuwe verbondenheid moet tot nederigheid tegenover de Natuur leiden. Zo gevoelig als ze zijn voor onze onrechtvaardige behandeling van de Natuur, zo onverschillig zijn ze tegenover de onder drukking van concrete mensen Van onderdrukte en uitgebuite mensen (vrouwen, zwarten, bijna de hele Derde Wereld, ...) hebben ze nog nooit gehoord. Door het gebruik van abstracta als 'de Mens(heid)’ worden alle verschillen tussen mensen uitgevlakt. Reële mensen in verschillende sociale situaties, interesseren hen niet.
 +
 Dat is geen schoonheidsfoutje van de 'deep ecology'​ alleen. Het is een plaag die al meer dan 2000 jaar onze westerse filosofie teistert. Filosofie is al de hele westerse geschiedenis voornamelijk een zaak geweest van een elite die niet in sociale verbanden voor zijn brood moet werken, en zich in afzondering en diep gepeins kan terugtrekken Dat is geen schoonheidsfoutje van de 'deep ecology'​ alleen. Het is een plaag die al meer dan 2000 jaar onze westerse filosofie teistert. Filosofie is al de hele westerse geschiedenis voornamelijk een zaak geweest van een elite die niet in sociale verbanden voor zijn brood moet werken, en zich in afzondering en diep gepeins kan terugtrekken
  
-De Griekse filosofen hadden slaven genoeg om voor hen te werken, en ze konden zich dan ook volledig als 'echte mensen'​ wijten aan hun individuele voltooiing en vervolmaking (slaven werden niet ais burgers en volwaardige mensen beschouwd).+De Griekse filosofen hadden slaven genoeg om voor hen te werken, en ze konden zich dan ook volledig als 'echte mensen'​ wijten aan hun individuele voltooiing en vervolmaking (slaven werden niet als burgers en volwaardige mensen beschouwd). 
 Ook Descartes was van adel, en leefde van een rent uitkering. Bovendien was hij ook een misantroop: hij wilde zoveel mogelijk met rust gelaten worden en had misprijzen voor zijn medemensen Descartes wilde een filosofie uitbouwen die gesteund was op vaste, betrouwbare zekerheden. Het is geen toeval dat hij als eerste basiszekerheid 'Je pense, donc je suis’ vond. Daaruit kon hij - volgens hem - ook met zekerheid het bestaan van God afleiden (ik zal u de hocuspocus van de truc hier besparen). Maar uiteraard was het bestaan van andere mensen geen basiszekerheid voor Descartes (hij zag wel andere mensen, maar de zintuigen kunnen bedriegen, ziet u). Descartes was dan ook, zoals de deep ecologisten nu, een egotripper. Het mag geen verwondering wekken dat er ook onder de diepe ecologen misantropen te vinden zijn. Bookchin vermeldt in zijn tekst een auteur die onder de schuilnaam Miss-Ann-Tropy opereert, een bizarre woordspeling. Ook Descartes was van adel, en leefde van een rent uitkering. Bovendien was hij ook een misantroop: hij wilde zoveel mogelijk met rust gelaten worden en had misprijzen voor zijn medemensen Descartes wilde een filosofie uitbouwen die gesteund was op vaste, betrouwbare zekerheden. Het is geen toeval dat hij als eerste basiszekerheid 'Je pense, donc je suis’ vond. Daaruit kon hij - volgens hem - ook met zekerheid het bestaan van God afleiden (ik zal u de hocuspocus van de truc hier besparen). Maar uiteraard was het bestaan van andere mensen geen basiszekerheid voor Descartes (hij zag wel andere mensen, maar de zintuigen kunnen bedriegen, ziet u). Descartes was dan ook, zoals de deep ecologisten nu, een egotripper. Het mag geen verwondering wekken dat er ook onder de diepe ecologen misantropen te vinden zijn. Bookchin vermeldt in zijn tekst een auteur die onder de schuilnaam Miss-Ann-Tropy opereert, een bizarre woordspeling.
  
namespace/sociale_ecologie_vs._deep_ecology.1466453574.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:40 (Externe bewerking)