Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:revolutionaire_minderheden

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:revolutionaire_minderheden [26/06/16 23:03]
defiance
namespace:revolutionaire_minderheden [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 10: Regel 10:
  
 ---- ----
 +
 +====== Revolutionaire minderheden ======
  
 "Alles wat u beweert, is heel juist” zeggen onze tegenstanders vaak tegen ons. "Uw anarcho-communistische ideaal is uitstekend en de verwezenlijking ervan zou inderdaad welzijn en vrede op aarde brengen; maar hoe weinigen verlangen ernaar, hoe weinigen begrijpen het en hoe weinigen beschikken over de nodige toewijding om aan de verwezenlijking ervan te werken! U vormt maar een kleine minderheid, een paar zwakke, her en der verspreide groepen, verloren te midden van een onverschillige massa, u hebt een sterke vijand voor u, die goed georganiseerd is en over wapens, kapitaal en kennis beschikt. De strijd die u aangegaan bent, gaat uw krachten te boven."​ "Alles wat u beweert, is heel juist” zeggen onze tegenstanders vaak tegen ons. "Uw anarcho-communistische ideaal is uitstekend en de verwezenlijking ervan zou inderdaad welzijn en vrede op aarde brengen; maar hoe weinigen verlangen ernaar, hoe weinigen begrijpen het en hoe weinigen beschikken over de nodige toewijding om aan de verwezenlijking ervan te werken! U vormt maar een kleine minderheid, een paar zwakke, her en der verspreide groepen, verloren te midden van een onverschillige massa, u hebt een sterke vijand voor u, die goed georganiseerd is en over wapens, kapitaal en kennis beschikt. De strijd die u aangegaan bent, gaat uw krachten te boven."​
namespace/revolutionaire_minderheden.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)