Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:mujeres_libres

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:mujeres_libres [16/10/19 10:14]
127.0.0.1 Externe bewerking
namespace:mujeres_libres [08/03/20 13:35] (huidige)
defiance [Voetnoten]
Regel 9: Regel 9:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-//Mujeres Libres// (vert. Vrije Vrouwen) was een anarchistische vrouwenorganisatie in Spanje welke tot doel had om vrouwen uit de arbeidersklasse te empoweren. De organisatie werd in 1936, na het uitbreken van de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]],​ opgericht door Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada en Amparo Poch y Gascón en had ongeveer 30.000 leden. Mujeres Libres was gebaseerd op het idee van een dubbele strijd voor zowel vrouwenbevrijding als voor de sociale revolutie en meende dat deze beide van even groot belang waren en parallel moesten worden nagestreefd.+//Mujeres Libres// (vert. Vrije Vrouwen) was een anarchistische vrouwenorganisatie in Spanje welke tot doel had om vrouwen uit de arbeidersklasse te empoweren. De organisatie werd in 1936, na het uitbreken van de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]],​ opgericht door [[Lucía Sánchez Saornil]][[Mercedes Comaposada]] en [[Amparo Poch y Gascón]] en had ongeveer 30.000 leden. Mujeres Libres was gebaseerd op het idee van een dubbele strijd voor zowel vrouwenbevrijding als voor de sociale revolutie en meende dat deze beide van even groot belang waren en parallel moesten worden nagestreefd.
  
 ===== Sociale context ===== ===== Sociale context =====
  
-De omstandigheden voor de overgrote meerderheid van de bevolking van Spanje was verschrikkelijk in de jaren 1920’ en 1930’. Voor vrouwen gold dit in het bijzonder. Er waren extreme sekseverschillen. De meeste vrouwen waren economisch afhankelijk van hun man, het huishouden en de zorg voor de kinderen waren exclusief het domein van de vrouw en zowel in de stad als op het platteland waren de lonen voor vrouwen lager dan voor mannen. Zo was bijvoorbeeld het gemiddelde loon voor een man in de landbouw 3 peseta’s per dag, terwijl dit voor een vrouw de helft was, werkende van s ’ochtends vroeg tot s’ avonds laat.+De omstandigheden voor de overgrote meerderheid van de bevolking van Spanje was verschrikkelijk in de jaren 1920’ en 1930’. Voor vrouwen gold dit in het bijzonder. Er waren extreme sekseverschillen. De meeste vrouwen waren economisch afhankelijk van hun man, het huishouden en de zorg voor de kinderen waren exclusief het domein van de vrouw en zowel in de stad als op het platteland waren de lonen voor vrouwen lager dan voor mannen. Zo was bijvoorbeeld het gemiddelde loon voor een man in de landbouw 3 peseta’s per dag, terwijl dit voor een vrouw de helft was, werkende van s’ ochtends vroeg tot s’ avonds laat.
  
 Mannen en vrouwen leefden compleet verschillende levens: “Voor vrouwen bestond hun sociale cirkel vooral uit andere vrouwen: familieleden,​ buren, collega’s of mensen die zij op de markt ontmoetten. Mannen, andersom, leefden vooral in een mannenwereld. Of dit nu de fabriek was, op vakbondsbijeenkomsten of in lokale bars.”[2] Mannen en vrouwen leefden compleet verschillende levens: “Voor vrouwen bestond hun sociale cirkel vooral uit andere vrouwen: familieleden,​ buren, collega’s of mensen die zij op de markt ontmoetten. Mannen, andersom, leefden vooral in een mannenwereld. Of dit nu de fabriek was, op vakbondsbijeenkomsten of in lokale bars.”[2]
Regel 19: Regel 19:
 De persoonlijke vrijheden van vrouwen waren sterk beperk. Alleenstaande vrouwen konden niet uitgaan zonder //​chaperone//​ en konden in georganiseerde huwelijken vaak worden “weggegeven”. De persoonlijke vrijheden van vrouwen waren sterk beperk. Alleenstaande vrouwen konden niet uitgaan zonder //​chaperone//​ en konden in georganiseerde huwelijken vaak worden “weggegeven”.
  
-Vanwege deze traditionele rol van vrouwen in Spanje werkte maar een klein deel van hen buitenshuis. Hierdoor was ook maar een klein gedeelte van de vrouwen onderdeel van de vakbonden en politieke organisaties. Hoewel de [[CNT]][3] een duidelijke egalitaire positie formuleerde[4],​ faalde het om grote hoeveelheden vrouwen tot diens rangen aan te trekken en er was weinig discussie over vrouwenonderwerpen.+Vanwege deze traditionele rol van vrouwen in Spanje werkte maar een klein deel van hen buitenshuis. Hierdoor was ook maar een klein gedeelte van de vrouwen onderdeel van de vakbonden en politieke organisaties. Hoewel de [[anarcho-syndicalisme|anarcho-syndicalistische]] ​[[CNT]][3] een duidelijke egalitaire positie formuleerde[4],​ faalde het om grote hoeveelheden vrouwen tot diens rangen aan te trekken en er was weinig discussie over vrouwenonderwerpen.
  
 ===== Revolutie ===== ===== Revolutie =====
Regel 61: Regel 61:
  
 Onderwijs was een belangrijk onderdeel van het werk van de Mujeres Libres. Ze wilde vooral ook het probleem van ongeletterdheid onder vrouwen aanpakken, wat in die tijd wijdverspreid was in Spanje. Ze richtte het //Casa de la Dona// op, waar vanaf december 1938 600-800 vrouwen per dag deelnamen aan activiteiten. De lessen betroffen basis leesvaardigheid,​ schrijven en wiskunde tot professionele lessen in techniek, landbouw en lessen vakbondsorganisatie,​ sociologie en economie. Onderwijs was een belangrijk onderdeel van het werk van de Mujeres Libres. Ze wilde vooral ook het probleem van ongeletterdheid onder vrouwen aanpakken, wat in die tijd wijdverspreid was in Spanje. Ze richtte het //Casa de la Dona// op, waar vanaf december 1938 600-800 vrouwen per dag deelnamen aan activiteiten. De lessen betroffen basis leesvaardigheid,​ schrijven en wiskunde tot professionele lessen in techniek, landbouw en lessen vakbondsorganisatie,​ sociologie en economie.
- 
-<WRAP left box 40%> 
-{{:​namespace:​mujeres_libres_01.jpg|}} 
-Een groep jonge vrouwen in een ruimte van de Mujeres Libres. 
-{{:​namespace:​mujeres_libres_03.jpg|}} 
-Vrouwen krijgen technisch onderwijs. 
-</​WRAP>​ 
  
 Mujeres Libres was van mening dat onderwijs en bewustzijn de vrouw zou emanciperen om “haarzelf te bevrijden van haar drievoudige onderwerping:​ haar onderwerping aan onwetendheid,​ haar onderwerping als producent en haar onderwerping als vrouw. Om haar voor te bereiden op een nieuwe, meer rechtvaardige sociale orde.”[10] Dit zou haar in staat stellen om een actievere rol in de revolutie te spelen en dus ook te helpen de oorlog te winnen. Mujeres Libres was van mening dat onderwijs en bewustzijn de vrouw zou emanciperen om “haarzelf te bevrijden van haar drievoudige onderwerping:​ haar onderwerping aan onwetendheid,​ haar onderwerping als producent en haar onderwerping als vrouw. Om haar voor te bereiden op een nieuwe, meer rechtvaardige sociale orde.”[10] Dit zou haar in staat stellen om een actievere rol in de revolutie te spelen en dus ook te helpen de oorlog te winnen.
Regel 78: Regel 71:
  
 Het is belangrijk om de context van Spanje in de jaren 1930' in acht te nemen om de verworvenheden van de Mujeres Libres tijdens de sociale revolutie volledig te kunnen begrijpen. Zij moesten, naast het overwinnen van hun eigen sociale omstandigheden,​ ook de aanname aanvechten over wat de rol voor vrouwen zou moeten zijn. Vele artikelen werden geschreven in anarchistische kranten en magazines waarin werd aangeklaagd hoe mannelijke kameraden, ondanks hun politieke overtuigingen,​ thuis nog steeds verwachtten dat zij ‘heer en meester’ waren en dat ze een rigide beeld hadden van de positie van de vrouw in de samenleving. Het is belangrijk om de context van Spanje in de jaren 1930' in acht te nemen om de verworvenheden van de Mujeres Libres tijdens de sociale revolutie volledig te kunnen begrijpen. Zij moesten, naast het overwinnen van hun eigen sociale omstandigheden,​ ook de aanname aanvechten over wat de rol voor vrouwen zou moeten zijn. Vele artikelen werden geschreven in anarchistische kranten en magazines waarin werd aangeklaagd hoe mannelijke kameraden, ondanks hun politieke overtuigingen,​ thuis nog steeds verwachtten dat zij ‘heer en meester’ waren en dat ze een rigide beeld hadden van de positie van de vrouw in de samenleving.
 +
 +<WRAP left box 40%>
 +{{:​namespace:​mujeres_libres_01.jpg|}}
 +Een groep jonge vrouwen in een ruimte van de Mujeres Libres.
 +{{:​namespace:​mujeres_libres_03.jpg|}}
 +Vrouwen krijgen technisch onderwijs.
 +</​WRAP>​
  
 “Al deze compagneros,​ hoe radicaal zij ook mogen zijn in cafés, vakbonden, zelfs affiniteitsgroepen,​ lijken binnenshuis hun kostuum als minnaars van vrouwenbevrijding af te werpen.”[12] In de openbare ruimte merkte vrouwen binnen het libertaire milieu dat zij niet serieus genomen werden en niet werden gerespecteerd. “Al deze compagneros,​ hoe radicaal zij ook mogen zijn in cafés, vakbonden, zelfs affiniteitsgroepen,​ lijken binnenshuis hun kostuum als minnaars van vrouwenbevrijding af te werpen.”[12] In de openbare ruimte merkte vrouwen binnen het libertaire milieu dat zij niet serieus genomen werden en niet werden gerespecteerd.
Regel 103: Regel 103:
  
   * [1] Orignele titel: '​Mujeres Libres - Free Women of Spain',​ door Deirdre Hogan; bron: https://​www.wsm.ie/​c/​mujeres-libres-anarchist-women-spain   * [1] Orignele titel: '​Mujeres Libres - Free Women of Spain',​ door Deirdre Hogan; bron: https://​www.wsm.ie/​c/​mujeres-libres-anarchist-women-spain
-  * [2] 'Free Women of Spain. Anarchism and the struggle for the emancipation of women'p.43-44, Martha A. Ackelsberg, AK Press +  * [2] Martha A. Ackelsberg, //Free Women of Spain. Anarchism and the struggle for the emancipation of women//AK Press 2005, pag. 43-44  
-  * [3] CNT (Confederacion Nacional de Trabojo), een anarcho-syndicalistische vakbond, opgericht in 1911. +  * [3] Confederacion Nacional de Trabojo ​(CNT)anarcho-syndicalistische vakbond ​in Spanje, opgericht in 1911. 
   * [4] Op het Zaragoza Congress van Mei 1936 bracht de CNT een statement uit dat in de anarchistische samenleving ​ "beide sekses gelijk zijn, zowel in rechten als in plichten."​   * [4] Op het Zaragoza Congress van Mei 1936 bracht de CNT een statement uit dat in de anarchistische samenleving ​ "beide sekses gelijk zijn, zowel in rechten als in plichten."​
-  * [5] Soledad Estorach, gequote in 'Free Women of Spain', p.69 +  * [5] //Soledad Estorach//, gequote in //Free Women of Spain//, p.69 
   * [6] Er was door verschillende colonnes verzet tegen de militarisatie - onder andere vanuit de IJzeren Colonne en de Colonne van Durruti.   * [6] Er was door verschillende colonnes verzet tegen de militarisatie - onder andere vanuit de IJzeren Colonne en de Colonne van Durruti.
   * [7] Zie hiervoor ook ‘[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]’ door ‘een Incontrollado’. Een pamflet van een anonieme militant die zich fel uitspreekt tegen de militariserings-orders. Deze worden gezien als een verraad van de verworvenheden van de revolutie, waarbij langzaam de structuren van de oude maatschappij weer terug sijpelen in de maatschappij. ​   * [7] Zie hiervoor ook ‘[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]’ door ‘een Incontrollado’. Een pamflet van een anonieme militant die zich fel uitspreekt tegen de militariserings-orders. Deze worden gezien als een verraad van de verworvenheden van de revolutie, waarbij langzaam de structuren van de oude maatschappij weer terug sijpelen in de maatschappij. ​
-  * [8] FAI (Federacion Anarquista Iberica) ​- Losse federatie van anarchistische groepen, opgericht in 1927.  +  * [8] Federacion Anarquista Iberica ​(FAI): Iberische ​federatie van anarchistische groepen, opgericht in 1927. Doelstelling was de anarcho-syndicalistische CNT op revolutionaire koers te houden. Alle leden van de FAI waren hierom lied van de CNT.  
-  * [9] 'Free Women of Spain', p.77 +  * [9] //Free Women of Spain//, p.77 
   * [10] Ibid, p.118    * [10] Ibid, p.118 
   * [11] Ibid, p.121    * [11] Ibid, p.121 
   * [12] Ibid, p.87    * [12] Ibid, p.87 
   * [13] Federica Montseny gequote in 'Free Women of Spain',​ p.90-91.   * [13] Federica Montseny gequote in 'Free Women of Spain',​ p.90-91.
namespace/mujeres_libres.1571220879.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 door 127.0.0.1