Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:het_christendom_tegenover_militarisme_en_oorlog

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

namespace:het_christendom_tegenover_militarisme_en_oorlog [22/05/20 14:02]
defiance aangemaakt
namespace:het_christendom_tegenover_militarisme_en_oorlog [22/05/20 20:17] (huidige)
defiance
Regel 1: Regel 1:
-HET CHRISTENDOM TEGENOVER MILITAIRISME EN OORLOG+====== Het christendom tegenover militarisme en oorlog ====== 
 +//Door [[Nicolaas Schermerhorn]]// ​
  
- +  * Verschenen: 1914 
 +  * Bron: [[http://​www.antimilitarisme.org/​execute.php?​execute=0&​dir=453|Antimilitarisme.org]] ;Het christendom tegenover militairisme en oorlog, De wapens neder, 1914 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +====== Het christendom tegenover militarisme en oorlog ======
  
 Als we spreken van “Christendom”,​ dan kunnen we dat woord opvatten in tweeërlei zin. We kunnen er mede bedoelen een levensopvatting,​ die aan het begin van onze jaartelling is verkondigd, maar we kunnen daarmede ook aanduiden de godsdienst zóals die in de “kerk” tot leer is geworden. Als we spreken van “Christendom”,​ dan kunnen we dat woord opvatten in tweeërlei zin. We kunnen er mede bedoelen een levensopvatting,​ die aan het begin van onze jaartelling is verkondigd, maar we kunnen daarmede ook aanduiden de godsdienst zóals die in de “kerk” tot leer is geworden.
Regel 19: Regel 26:
 In dit nummer zal ik me tot de eerste, tot de roomse kerk bepalen. Het volgend nummer zal den lezer bezig houden met het protestantisme. In dit nummer zal ik me tot de eerste, tot de roomse kerk bepalen. Het volgend nummer zal den lezer bezig houden met het protestantisme.
  
-  +===== De Roomse Kerk en het militarisme =====
- +
-De roomse kerk en het militairisme.+
  
 Een der beroemde kerkvaders, n.l. Tertullianus,​ levend in het einde der tweede eeuw, die verschillende geschriften heeft nagelaten, verklaarde zich tegen de oorlog en leerde, dat ‘t den Christen niet paste de uniform te dragen. Een der beroemde kerkvaders, n.l. Tertullianus,​ levend in het einde der tweede eeuw, die verschillende geschriften heeft nagelaten, verklaarde zich tegen de oorlog en leerde, dat ‘t den Christen niet paste de uniform te dragen.
Regel 73: Regel 78:
 En nu moge de pauselijke huisprelaat,​ Dr. Alexander Giesswein, die ook het vorige jaar op het 20e congres voor de wereldvrede aanwezig was, zeggen: “Het voorbeeld van Christus en het voortdurend en onophoudelijk werken der kerk voor verbroedering der volken en voor vreedzaam verkeer, moet ons aansporen om mede te werken met woord en daad aan de grote tijdvraag, n.l. verbreiding der vredesidee.” Ik zie van het werken der kerk hier niets. En nu moge de pauselijke huisprelaat,​ Dr. Alexander Giesswein, die ook het vorige jaar op het 20e congres voor de wereldvrede aanwezig was, zeggen: “Het voorbeeld van Christus en het voortdurend en onophoudelijk werken der kerk voor verbroedering der volken en voor vreedzaam verkeer, moet ons aansporen om mede te werken met woord en daad aan de grote tijdvraag, n.l. verbreiding der vredesidee.” Ik zie van het werken der kerk hier niets.
  
-Neen, juist het tegenovergestelde heeft plaats. .+Neen, juist het tegenovergestelde heeft plaats...
  
 De roomse kerk bevordert de vredesidee niet binnen het vaderland. Zij poogt hoe langer hoe meer een wig te drijven in de eenheid des volks door de roomsen steeds meer te organiseren in afzonderlijke verenigingen en af te sluiten van de omgang met niet-roomsen. Het jongste op dit gebied is de organisatie der roomse bloembollenkwekers in één vereniging. De roomse kerk bevordert de vredesidee niet binnen het vaderland. Zij poogt hoe langer hoe meer een wig te drijven in de eenheid des volks door de roomsen steeds meer te organiseren in afzonderlijke verenigingen en af te sluiten van de omgang met niet-roomsen. Het jongste op dit gebied is de organisatie der roomse bloembollenkwekers in één vereniging.
Regel 107: Regel 112:
 In de strijd tegen het barbaarse militairisme en de afschuwelijke oorlog zal deze waarheid wederom worden bevestigd. In de strijd tegen het barbaarse militairisme en de afschuwelijke oorlog zal deze waarheid wederom worden bevestigd.
  
-  +===== Het protestantisme en het militairisme ​=====
- +
-Het protestantisme en het militairisme.+
  
 Het is wel droef te moeten erkennen, dat het protestantisme is zijn houding tegenover het militairisme en de oorlog zo bitter weinig verschilt. Het begon zo mooi, toen het waagde te spreken van vrijheid van consciëntie en toen het durfde prediken de algemene priesterschap der mensen, daarmede de doodsteek gevend aan al wat over de geesten wilde heersen. Het is wel droef te moeten erkennen, dat het protestantisme is zijn houding tegenover het militairisme en de oorlog zo bitter weinig verschilt. Het begon zo mooi, toen het waagde te spreken van vrijheid van consciëntie en toen het durfde prediken de algemene priesterschap der mensen, daarmede de doodsteek gevend aan al wat over de geesten wilde heersen.
Regel 173: Regel 176:
 En als de officiële Christelijkheid het niet waagt om het Christendom in zijn moraal te verwezenlijken en het aanziet, dat dienstweigeraars in de gevangenis worden geworpen, dan zullen de revolutionairen tonen, dat zij méér voelen voor die schone beginselen en zij zullen kampen voor de toepassing daarvan en zij zullen niet ophouden met de massa te doordringen van de geest van het anti-militairisme. En als de officiële Christelijkheid het niet waagt om het Christendom in zijn moraal te verwezenlijken en het aanziet, dat dienstweigeraars in de gevangenis worden geworpen, dan zullen de revolutionairen tonen, dat zij méér voelen voor die schone beginselen en zij zullen kampen voor de toepassing daarvan en zij zullen niet ophouden met de massa te doordringen van de geest van het anti-militairisme.
  
-  +//Ds. N. J. C. Schermerhorn//
- +
-Ds. N. J. C. Schermerhorn+
  
-DE WAPENS NEDER, 1914+{{tag>​antimilitarisme militarisme religie christendom}}
namespace/het_christendom_tegenover_militarisme_en_oorlog.txt · Laatst gewijzigd: 22/05/20 20:17 door defiance