Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:de_verovering_van_het_brood

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:de_verovering_van_het_brood [08/10/18 15:13]
autonomia [Voetnoten]
namespace:de_verovering_van_het_brood [06/11/19 12:33] (huidige)
defiance
Regel 53: Regel 53:
 ====== De Verovering op het brood ====== ====== De Verovering op het brood ======
  
-===== Onze rijkdommen =====+===== I. Onze rijkdommen =====
  
 **I** **I**
Regel 153: Regel 153:
   * [4] Onder het feodale tijdperk in de middeleeuwen wordt verstaan de tijd waarin de heren het recht hadden de belastingen te innen, herendiensten op te leggen en recht te spreken op hun landgoederen.   * [4] Onder het feodale tijdperk in de middeleeuwen wordt verstaan de tijd waarin de heren het recht hadden de belastingen te innen, herendiensten op te leggen en recht te spreken op hun landgoederen.
  
-===== Welvaart voor allen =====+===== II. Welvaart voor allen =====
  
 **I** **I**
Regel 254: Regel 254:
   * [5] Plaats, waar de galeislaven zijn opgesloten en gedwongen arbeid moeten verrichten.   * [5] Plaats, waar de galeislaven zijn opgesloten en gedwongen arbeid moeten verrichten.
  
-===== Het anarchistisch communisme =====+===== III. Het anarchistisch communisme =====
  
 **I** **I**
Regel 337: Regel 337:
   * [5] Initiatief, kracht (of recht) van handelen   * [5] Initiatief, kracht (of recht) van handelen
  
-===== De onteigening =====+===== IV. De onteigening =====
  
 **I** **I**
Regel 448: Regel 448:
 En het volk heeft gelijk. Een zodanige opvatting en die overeenkomstige wijze van handelen is veel “wetenschappelijker” dan die van de economen die zoveel verschil weten te ontdekken tussen de middelen van voortbrenging en de verbruiksartikelen. Het volk zal inzien dat daar juist het zwaartepunt ligt van de revolutie en zal de grondslag leggen van de enige economische wetenschap die werkelijk de naam van wetenschap mag dragen en aldus kan worden omschreven: studie over de behoeften van de mensheid en over de economische middelen om ze te bevredigen. En het volk heeft gelijk. Een zodanige opvatting en die overeenkomstige wijze van handelen is veel “wetenschappelijker” dan die van de economen die zoveel verschil weten te ontdekken tussen de middelen van voortbrenging en de verbruiksartikelen. Het volk zal inzien dat daar juist het zwaartepunt ligt van de revolutie en zal de grondslag leggen van de enige economische wetenschap die werkelijk de naam van wetenschap mag dragen en aldus kan worden omschreven: studie over de behoeften van de mensheid en over de economische middelen om ze te bevredigen.
  
-===== De waren =====+===== V. De waren =====
  
 **I** **I**
Regel 649: Regel 649:
   * [4] Biologie, kennis van het leven van de organische wezens.   * [4] Biologie, kennis van het leven van de organische wezens.
  
-===== De woning =====+===== VI. De woning =====
  
 **I** **I**
Regel 740: Regel 740:
   * [1] Besluit van 30 maart: hierbij werd kwijtschelding verleend van de huurkwartalen oktober 1870, januari en april 1871.   * [1] Besluit van 30 maart: hierbij werd kwijtschelding verleend van de huurkwartalen oktober 1870, januari en april 1871.
   
-===== De kleding =====+===== VII. De kleding =====
  
 Wanneer de huizen worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de gemeente en men overgaat tot de verdeling van de waren, zal men noodzakelijkerwijze een stap verder moeten gaan. Het vraagstuk van de kleding zal zich vanzelf op de voorgrond dringen, en de enig mogelijke oplossing zal worden verkregen door, in naam van het volk, alle kledingmagazijnen in bezit te nemen en open te stellen voor allen, opdat ieder zal kunnen nemen wat hij nodig heeft. Wanneer de huizen worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de gemeente en men overgaat tot de verdeling van de waren, zal men noodzakelijkerwijze een stap verder moeten gaan. Het vraagstuk van de kleding zal zich vanzelf op de voorgrond dringen, en de enig mogelijke oplossing zal worden verkregen door, in naam van het volk, alle kledingmagazijnen in bezit te nemen en open te stellen voor allen, opdat ieder zal kunnen nemen wat hij nodig heeft.
Regel 761: Regel 761:
 Later zal zij kunnen bestaan zonder dat het nodig zal zijn een beroep te doen op die opofferingsgezindheid omdat zij de onderdrukking zal hebben doen eindigen en daardoor een nieuwe maatschappij zal hebben gesticht, waarin alle gevoelens van solidariteit tot volle wasdom zullen komen! Later zal zij kunnen bestaan zonder dat het nodig zal zijn een beroep te doen op die opofferingsgezindheid omdat zij de onderdrukking zal hebben doen eindigen en daardoor een nieuwe maatschappij zal hebben gesticht, waarin alle gevoelens van solidariteit tot volle wasdom zullen komen!
  
-===== De wegen en vervoersmiddelen =====+===== VIII. De wegen en vervoersmiddelen =====
  
 **I** **I**
Regel 830: Regel 830:
   * [2] Inslaan, de inslagdraden door de kettingdraden weven.   * [2] Inslaan, de inslagdraden door de kettingdraden weven.
  
-===== Weelde en ontspanning =====+===== IX. Weelde en ontspanning =====
  
 I I
Regel 971: Regel 971:
   * [11] Observatorium,​ gebouw dat voor (sterrenkundige) waarnemingen is ingericht.   * [11] Observatorium,​ gebouw dat voor (sterrenkundige) waarnemingen is ingericht.
  
-===== De arbeid — een genot =====+===== X. De arbeid — een genot =====
  
 **I** **I**
Regel 1051: Regel 1051:
   * [2] Het schijnt dat de communisten van “Jong Icarië” het gewicht van de vrije keuze hebben begrepen in de dagelijkse levensverhoudingen buiten de gemeenschappelijke arbeidsuren. Het ideaal van de godsdienstige communisten is altijd de gemeenschappelijke maaltijd geweest: door de gemeenschappelijke maaltijd toonden de eerste christenen hun gehechtheid aan het christendom. Het avondmaal is nog het laatste spoor ervan. De Jong-Icariërs hebben met die godsdienstige overlevering gebroken. Zij gebruiken de maaltijd in een gemeenschappelijke zaal maar aan verschillende tafeltjes, waaraan men naar welgevallen plaats neemt. De communisten van Anama hebben elk een huis en gebruiken thuis hun maaltijden, terwijl zij naar believen hun eetwaren betrekken uit de magazijnen van de commune.   * [2] Het schijnt dat de communisten van “Jong Icarië” het gewicht van de vrije keuze hebben begrepen in de dagelijkse levensverhoudingen buiten de gemeenschappelijke arbeidsuren. Het ideaal van de godsdienstige communisten is altijd de gemeenschappelijke maaltijd geweest: door de gemeenschappelijke maaltijd toonden de eerste christenen hun gehechtheid aan het christendom. Het avondmaal is nog het laatste spoor ervan. De Jong-Icariërs hebben met die godsdienstige overlevering gebroken. Zij gebruiken de maaltijd in een gemeenschappelijke zaal maar aan verschillende tafeltjes, waaraan men naar welgevallen plaats neemt. De communisten van Anama hebben elk een huis en gebruiken thuis hun maaltijden, terwijl zij naar believen hun eetwaren betrekken uit de magazijnen van de commune.
  
-===== De vrije overeenkomst =====+===== XI. De vrije overeenkomst =====
  
 **I**  **I** 
Regel 1191: Regel 1191:
   * [6] Topografie, plaatsbeschrijving.   * [6] Topografie, plaatsbeschrijving.
  
-===== Tegenwerpingen =====+===== XII. Tegenwerpingen =====
  
 **I**  **I** 
Regel 1369: Regel 1369:
   * [4] Demoraliseren,​ hier: slecht maken.   * [4] Demoraliseren,​ hier: slecht maken.
  
-===== Het collectivistisch loonstelsel =====+===== XIII. Het collectivistisch loonstelsel =====
  
 **I** **I**
Regel 1528: Regel 1528:
   * [9] Comptabel, geldelijke.   * [9] Comptabel, geldelijke.
  
-===== Verbruik en voortbrenging =====+===== XIV. Verbruik en voortbrenging =====
  
 **I** **I**
Regel 1596: Regel 1596:
   * [4] Synthetisch,​ afgeleid van synthese (methode die van het enkelvoudige opklimt tot het samengestelde,​ van de onderdelen tot het geheel, van de oorzaak tot het gevolg, van het beginsel tot de toepassing). Het omgekeerde is analyse (ontleding).   * [4] Synthetisch,​ afgeleid van synthese (methode die van het enkelvoudige opklimt tot het samengestelde,​ van de onderdelen tot het geheel, van de oorzaak tot het gevolg, van het beginsel tot de toepassing). Het omgekeerde is analyse (ontleding).
  
-===== Deling van de arbeid =====+===== XV. Deling van de arbeid =====
  
 **I** **I**
Regel 1634: Regel 1634:
   * [4] Aanlapper, Hollandse benaming voor de arbeider die in een spinnerij de gebroken draadeinden van de klossen weer aaneenknoopt.   * [4] Aanlapper, Hollandse benaming voor de arbeider die in een spinnerij de gebroken draadeinden van de klossen weer aaneenknoopt.
  
-===== De decentralisatie van de industrieën [1] =====+===== XVI. De decentralisatie van de industrieën [1] =====
  
 **I** **I**
Regel 1736: Regel 1736:
   * [5] Pierre Simon graaf Laplace, wiskundige en sterrenkundige (1749-1827). Hij bepaalde de storingen van de hoofdplaneten en ontwikkelde een wereldstelsel in zijn Mécanique célestien (Bouw van de Hemels). Jean Baptiste Ant. Pierre Monet de Lamarck (1744-1829). Sedert 1792 professor te Parijs. Grondvester van de afstammingstheorie werken: Histoire des Animaux sans vertèbres (Geschiedenis van de ongewervelde dieren), Flore française (Plantenwereld in Frankrijk), Philosophie zoologique (Filosofie van de dierenwereld). Antoine, Laurence Lavoisier, beroemd scheikundige,​ geb. 1743, geguillotineerd 8 mei 1794. Grondvestte,​ met gebruikmaking van de gelijktijdige arbeid van Presbley, de nieuwste scheikunde.   * [5] Pierre Simon graaf Laplace, wiskundige en sterrenkundige (1749-1827). Hij bepaalde de storingen van de hoofdplaneten en ontwikkelde een wereldstelsel in zijn Mécanique célestien (Bouw van de Hemels). Jean Baptiste Ant. Pierre Monet de Lamarck (1744-1829). Sedert 1792 professor te Parijs. Grondvester van de afstammingstheorie werken: Histoire des Animaux sans vertèbres (Geschiedenis van de ongewervelde dieren), Flore française (Plantenwereld in Frankrijk), Philosophie zoologique (Filosofie van de dierenwereld). Antoine, Laurence Lavoisier, beroemd scheikundige,​ geb. 1743, geguillotineerd 8 mei 1794. Grondvestte,​ met gebruikmaking van de gelijktijdige arbeid van Presbley, de nieuwste scheikunde.
  
-===== De landbouw =====+===== XVII. De landbouw =====
  
 **I** **I**
namespace/de_verovering_van_het_brood.1539011637.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:40 (Externe bewerking)