Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:de_ontwikkeling_van_het_anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:de_ontwikkeling_van_het_anarchisme [05/12/18 20:11]
autonomia
namespace:de_ontwikkeling_van_het_anarchisme [05/12/18 20:44] (huidige)
autonomia
Regel 15: Regel 15:
 Het anarchisme, de anarchistische beweging, hangt niet als los zand aan elkaar, er zijn wel degelijk enkele rode - in dit geval rood-zwarte - draden te vinden die door zijn hele geschiedenis heen lopen. De belangrijkste draad is misschien wel - en hel zal de lezer die het anarchisme verbind met utopisme en onwezenlijke,​ onrealistische toekomstdromen wellicht verbazen - het zoeken naar een praktisch handelen, naar het antwoord op de vraag: Wat moeten wij doen? Hier en nu.  Het anarchisme, de anarchistische beweging, hangt niet als los zand aan elkaar, er zijn wel degelijk enkele rode - in dit geval rood-zwarte - draden te vinden die door zijn hele geschiedenis heen lopen. De belangrijkste draad is misschien wel - en hel zal de lezer die het anarchisme verbind met utopisme en onwezenlijke,​ onrealistische toekomstdromen wellicht verbazen - het zoeken naar een praktisch handelen, naar het antwoord op de vraag: Wat moeten wij doen? Hier en nu. 
  
-Het antwoord op de vraag: wat te doen? - en het dikwijls ontbreken van zo'n antwoord - is zo niet dé, dan toch zeker een sleutel tot begrip van de anarchistische geschiedenis. Dit zoeken naar praktisch handelen noemde H.P.G. Quack in zijn beroemde, onlangs herdrukte boek //De socialisten,​ personen en stelsels//, al kenmerkend voor Proudhon, de'​vader'​ van het moderne anarchisme. [[namespace:​Pierre-Joseph Proudhon|P.J. Proudhon]] (1809-1865) richtte in het revolutiejaar 1848 een ruilbank op waar de arbeiders hun producten tegen kostprijs (in arbeidsuren uitgedrukt) konden ruilen, onder uitschakeling van winst, rente en kapitaal. De bank zou de arbeiders ook behulpzaam zijn om in eigen beheer te gaan werken. De gedachte aan arbeiderszelfbestuur gaat terug op Proudhon. Proudhon was niet de eerste anarchist. In de tijd van de Franse revolutie verbaasde de Engelsman [[William Godwin]] (1756-1836) zijn lezerskring met een boek //An inquiry concerning political justice and its influence upon general virtue and happiness// (1793). Het boek was even dik en even duur als de titel lang was. Vanuit een consequent doorgetrokken ​l8de-eeuws rationalisme kwam Godwin tot anarchistische conclusies. Als in de besluitvorming de rede en de redelijkheid steeds gehandhaafd worden, dan zijn staat en wetten overbodig. Zijn verbintenis met de jong gestorven Mary Wolstonecraft,​ voorvechtster voor de rechten van de vrouw, was dan ook een vrij huwelijk, zonder sanctie van kerk of staat.  ​+Het antwoord op de vraag: wat te doen? - en het dikwijls ontbreken van zo'n antwoord - is zo niet dé, dan toch zeker een sleutel tot begrip van de anarchistische geschiedenis. Dit zoeken naar praktisch handelen noemde H.P.G. Quack in zijn beroemde, onlangs herdrukte boek //De socialisten,​ personen en stelsels//, al kenmerkend voor Proudhon, de'​vader'​ van het moderne anarchisme. [[namespace:​Pierre-Joseph Proudhon|P.J. Proudhon]] (1809-1865) richtte in het revolutiejaar 1848 een ruilbank op waar de arbeiders hun producten tegen kostprijs (in arbeidsuren uitgedrukt) konden ruilen, onder uitschakeling van winst, rente en kapitaal. De bank zou de arbeiders ook behulpzaam zijn om in eigen beheer te gaan werken. De gedachte aan arbeiderszelfbestuur gaat terug op Proudhon. Proudhon was niet de eerste anarchist. In de tijd van de Franse revolutie verbaasde de Engelsman [[William Godwin]] (1756-1836) zijn lezerskring met een boek //An inquiry concerning political justice and its influence upon general virtue and happiness// (1793). Het boek was even dik en even duur als de titel lang was. Vanuit een consequent doorgetrokken ​18de-eeuws rationalisme kwam Godwin tot anarchistische conclusies. Als in de besluitvorming de rede en de redelijkheid steeds gehandhaafd worden, dan zijn staat en wetten overbodig. Zijn verbintenis met de jong gestorven Mary Wolstonecraft,​ voorvechtster voor de rechten van de vrouw, was dan ook een vrij huwelijk, zonder sanctie van kerk of staat.  ​
  
 In dezelfde tijd dat Proudhon actief werd, verwerkte //Der Einzige und sein Eigentum// (1845) van [[Max Stirner]] in Duitsland opzien in de filosofische kring van de jong-Hegelianen,​ waartoe ook Feuerbach en Marx behoorden. De zelfverwerkelijking van het individu, waarbij elke vorm van autoriteit remmend werkt, moet ook de basis zijn van de gemeenschap. ​ In dezelfde tijd dat Proudhon actief werd, verwerkte //Der Einzige und sein Eigentum// (1845) van [[Max Stirner]] in Duitsland opzien in de filosofische kring van de jong-Hegelianen,​ waartoe ook Feuerbach en Marx behoorden. De zelfverwerkelijking van het individu, waarbij elke vorm van autoriteit remmend werkt, moet ook de basis zijn van de gemeenschap. ​
namespace/de_ontwikkeling_van_het_anarchisme.txt · Laatst gewijzigd: 05/12/18 20:44 door autonomia