Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarcho-communisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:anarcho-communisme [11/11/19 14:59]
defiance
namespace:anarcho-communisme [07/12/20 15:45]
defiance
Regel 3: Regel 3:
 <WRAP right box 30%> <WRAP right box 30%>
 {{:​namespace:​anarcho_ster.png|simpele gecentreerde blok}} {{:​namespace:​anarcho_ster.png|simpele gecentreerde blok}}
 +
 +**Stromingen**
 +
 +[[anarcho-communisme]],​ [[anarcho-collectivisme]],​ [[mutualisme]],​ [[individualisme]],​ [[namespace:​anarchisme zonder adjectieven]] ​
 +
 +----
 +
 +**Strategieën**
 +
 +[[anarcho-syndicalisme]],​ [[insurrectionalisme]],​ [[anarcho-pacifisme]], ​ [[propaganda van de daad]]  ​
 +
 +----
 +
 +**Focus**
 +
 +[[anarcha-feminisme]],​ [[eco-anarchisme]],​ [[religieus anarchisme]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 **Anarcho-communisme**,​ soms ook **anarchistisch communisme**,​ **communistisch anarchisme**,​ **vrij communisme** of **libertair communisme** is een politieke filosofie en anarchistische stroming. Hierin staat de afschaffing van de staat, kapitalisme,​ loonarbeid en privaat eigendom (persoonlijke bezittingen respecterend) centraal. Daar tegenover stelt men collectief bezit van land, productiemiddelen,​ goederen en diensten, directe democratie en het oprichten van horizontale federaties van arbeidersraden die de productie en de consumptie organiseren. Dit volgens het principe "van ieder naar diens vermogen, aan ieder naar diens behoeften"​. **Anarcho-communisme**,​ soms ook **anarchistisch communisme**,​ **communistisch anarchisme**,​ **vrij communisme** of **libertair communisme** is een politieke filosofie en anarchistische stroming. Hierin staat de afschaffing van de staat, kapitalisme,​ loonarbeid en privaat eigendom (persoonlijke bezittingen respecterend) centraal. Daar tegenover stelt men collectief bezit van land, productiemiddelen,​ goederen en diensten, directe democratie en het oprichten van horizontale federaties van arbeidersraden die de productie en de consumptie organiseren. Dit volgens het principe "van ieder naar diens vermogen, aan ieder naar diens behoeften"​.
  
-Anarcho-communisme wordt daarbij gezien als een synthese van de '​tegenstelling'​ tussen het individu en de samenlevingen. Het heeft zowel oog voor de belangen, behoeften en vermogens van het individu maar stelt dat deze in een gemeenschap met de principes van wederzijdse hulp het best bevredigd en verzekerd worden kunnen. Sommige vormen van anarcho-communisme,​ zoals het insurrectionalistisch anarchisme, zijn sterk beïnvloed door het //​egoïsme//​ en radicale ​individualisme. Anarcho-collectivisten komen echter tot een vergelijkbare conclusie.[1]+Anarcho-communisme wordt daarbij gezien als een synthese van de '​tegenstelling'​ tussen het individu en de samenlevingen. Het heeft zowel oog voor de belangen, behoeften en vermogens van het individu maar stelt dat deze in een gemeenschap met de principes van wederzijdse hulp het best bevredigd en verzekerd worden kunnen. Sommige vormen van anarcho-communisme,​ zoals het insurrectionalistisch anarchisme, zijn sterk beïnvloed door het //​egoïsme//​ en radicaal ​individualisme. Anarcho-collectivisten komen echter tot een vergelijkbare conclusie.[1]
  
 ===== Geschiedenis ===== ===== Geschiedenis =====
Regel 26: Regel 42:
 In 1703 schreef Louis Armand, Baron de Lahontan de roman //New voyages to North-America//​ (vert. Nieuwe reizen naar Noord-Amerika),​ gebaseerd op zijn reizen door het continent. In zijn boek omschrijft hij hoe de inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse continent is georganiseerd en samenwerkt. De auteur stelde vast dat de agrarische samenlevingen en gemeenschappen in pre-koloniaal Noord-Amerika op niet te vergelijken wijze leefden ten opzichte van de monarchistische,​ ongelijke staten in Europa - zowel in hun economische structuur als de afwezigheid van een staat. Hij omschreef het leven van de inheemse bevolking als een "​anarchie",​ waarmee dit een van de de eerste keren was dat de term iets anders betekende dan chaos.[2] Hij schreef dat er geen priesters waren, geen wetten, politie, rechtbanken,​ ministers, geen onderscheid in eigendom, geen onderscheid tussen arm en rijk, maar dat ze gelijk waren en samenwerkten.[3] In 1703 schreef Louis Armand, Baron de Lahontan de roman //New voyages to North-America//​ (vert. Nieuwe reizen naar Noord-Amerika),​ gebaseerd op zijn reizen door het continent. In zijn boek omschrijft hij hoe de inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse continent is georganiseerd en samenwerkt. De auteur stelde vast dat de agrarische samenlevingen en gemeenschappen in pre-koloniaal Noord-Amerika op niet te vergelijken wijze leefden ten opzichte van de monarchistische,​ ongelijke staten in Europa - zowel in hun economische structuur als de afwezigheid van een staat. Hij omschreef het leven van de inheemse bevolking als een "​anarchie",​ waarmee dit een van de de eerste keren was dat de term iets anders betekende dan chaos.[2] Hij schreef dat er geen priesters waren, geen wetten, politie, rechtbanken,​ ministers, geen onderscheid in eigendom, geen onderscheid tussen arm en rijk, maar dat ze gelijk waren en samenwerkten.[3]
  
-Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) eiste Sylvain Maréchal in zijn //​[[Manifest der gelijken|Le manifeste des égaux]]// (vert. Manifest der gelijken) "het gemeenschappelijke genot van de vruchten van de aarde" en keek uit naar de dag dat "het weerzinwekkende verschil tussen arm en rijk, tussen groot en klein, tussen meester en knecht, tussen regeerders en de geregeerden"​ zou verdwijnen.[4] Maréchal was niet alleen kritisch over de ongelijke verdeling van eigendom, maar ook over hoe religie vaak gebruikt werd om evangelische immoraliteit te rechtvaardigen. Hij zag het verband tussen religie en wat later bekend zou worden als kapitalisme (hoewel nog niet in zijn tijd) als twee zijden van de gelijke gecorrumpeerde munt. Hij zij "Wees niet bang voor je goed - wees bang voor jezelf. Jijzelf bent de schepper van je eigen problemen en geneugten. De hemel en de hel bevinden zich in je eigen ziel."+Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) eiste [[Sylvain Maréchal]] in zijn //​[[Manifest der gelijken|Le manifeste des égaux]]// (vert. Manifest der gelijken) "het gemeenschappelijke genot van de vruchten van de aarde" en keek uit naar de dag dat "het weerzinwekkende verschil tussen arm en rijk, tussen groot en klein, tussen meester en knecht, tussen regeerders en de geregeerden"​ zou verdwijnen.[4] Maréchal was niet alleen kritisch over de ongelijke verdeling van eigendom, maar ook over hoe religie vaak gebruikt werd om evangelische immoraliteit te rechtvaardigen. Hij zag het verband tussen religie en wat later bekend zou worden als kapitalisme (hoewel nog niet in zijn tijd) als twee zijden van de gelijke gecorrumpeerde munt. Hij zij "Wees niet bang voor je goed - wees bang voor jezelf. Jijzelf bent de schepper van je eigen problemen en geneugten. De hemel en de hel bevinden zich in je eigen ziel."
  
 Sylvain Maréchal was persoonlijk betrokken bij de //​Samenzwering van de Gelijken// (1796), een mislukte poging om de monarchie in Frankrijk omver te werpen en een stateloze, agrarische socialistische utopie te stichten. Hij werkte samen met Gracchus Babeuf. Ze schreven niet alleen over hoe een anarchistisch //land// er uit zou kunnen zien, maar ook hoe dit bereikt zou kunnen worden. Sylvain Maréchal was persoonlijk betrokken bij de //​Samenzwering van de Gelijken// (1796), een mislukte poging om de monarchie in Frankrijk omver te werpen en een stateloze, agrarische socialistische utopie te stichten. Hij werkte samen met Gracchus Babeuf. Ze schreven niet alleen over hoe een anarchistisch //land// er uit zou kunnen zien, maar ook hoe dit bereikt zou kunnen worden.
Regel 40: Regel 56:
 ==== Internationale Arbeidersassociatie ==== ==== Internationale Arbeidersassociatie ====
  
-Binnen de [[International Workingmen'​s Association|Internationale Arbeidersassociatie]] was de libertaire vleugel in eerste instantie vooral collectivistisch georiënteerd. Deze pleitte voor het principe "aan eenieder naar diens inspanning"​[8]. Toch hielden zij de mogelijkheid open voor een revolutionaire overgang naar een communistisch verdelingssysteem,​ een gebaseerd op behoefte. [[James Guillaume]],​ een van [[Michael Bakoenin|Michael Bakoenins]] partners in de Internationale,​ schreef in zijn essay //Idées sur l'​organisation sociale// (vert. Ideeën over sociale organisatie,​ 1876): "Als [...] productie de consumptie overstijgt... zal iedereen van de sociale voorraad van goederen nemen wat hij nodig heeft, zonder angst te hebben dat deze uitgeput raakt; het morele sentiment zal veel hoger ontwikkeld zijn onder vrije en gelijke arbeiders, en zal misbruik en verspilling voorkomen of sterk terugdringen."​[9]+Binnen de [[Internationale Arbeidersassociatie 1864|Internationale Arbeidersassociatie]] was de libertaire vleugel in eerste instantie vooral collectivistisch georiënteerd. Deze pleitte voor het principe "aan eenieder naar diens inspanning"​[8]. Toch hielden zij de mogelijkheid open voor een revolutionaire overgang naar een communistisch verdelingssysteem,​ een gebaseerd op behoefte. [[James Guillaume]],​ een van [[Michael Bakoenin|Michael Bakoenins]] partners in de Internationale,​ schreef in zijn essay //Idées sur l'​organisation sociale// (vert. Ideeën over sociale organisatie,​ 1876): "Als [...] productie de consumptie overstijgt... zal iedereen van de sociale voorraad van goederen nemen wat hij nodig heeft, zonder angst te hebben dat deze uitgeput raakt; het morele sentiment zal veel hoger ontwikkeld zijn onder vrije en gelijke arbeiders, en zal misbruik en verspilling voorkomen of sterk terugdringen."​[9]
  
 <WRAP right box 40%> <WRAP right box 40%>
Regel 55: Regel 71:
 <​blockquote>​De Italiaanse Federatie ziet het collectieve eigendom over de producten van de arbeid als de noodzakelijke toevoeging aan het collectivistische programma. De hulp van allen voor het vervullen van de behoeften van eenieder is de enigste regel voor productie en consumptie die overeenkomst met het principe van de solidariteit. Het federale congres in Florence heeft duidelijk aangetoond wat de opvatting van de Italiaanse Internationale is over dit onderwerp.</​blockquote>​ <​blockquote>​De Italiaanse Federatie ziet het collectieve eigendom over de producten van de arbeid als de noodzakelijke toevoeging aan het collectivistische programma. De hulp van allen voor het vervullen van de behoeften van eenieder is de enigste regel voor productie en consumptie die overeenkomst met het principe van de solidariteit. Het federale congres in Florence heeft duidelijk aangetoond wat de opvatting van de Italiaanse Internationale is over dit onderwerp.</​blockquote>​
  
-Het bovenstaande rapport werd door Malatesta en Cafiero later dat jaar verwerkt tot een artikel in het periodiek van de Zwitserse [[Jura Federatie]].+Het bovenstaande rapport werd door Malatesta en Cafiero later dat jaar verwerkt tot een artikel in het periodiek van de Zwitserse [[Jura-Federatie]].
  
 ==== Peter Kropotkin ==== ==== Peter Kropotkin ====
Regel 125: Regel 141:
    
 ==== Eigendom ==== ==== Eigendom ====
 +
 Anarcho-communisten verwerpen de kapitalistische aanname dat gemeenschappelijk bezit enkel door middel van geweld kan worden behouden. Er wordt aangenomen dat dit geen natuurlijk gegeven[37] is, noch dat dit onveranderbaar is in de praktijk, verwijzend naar vele voorbeelden uit de geschiedenis.[38] Anarcho-communisten bepleiten het afschaffen van privé-eigendom terwijl men het persoonlijke bezittingen respecteert. De prominente anarchist [[Alexander Berkman]] stelt bijvoorbeeld:​ Anarcho-communisten verwerpen de kapitalistische aanname dat gemeenschappelijk bezit enkel door middel van geweld kan worden behouden. Er wordt aangenomen dat dit geen natuurlijk gegeven[37] is, noch dat dit onveranderbaar is in de praktijk, verwijzend naar vele voorbeelden uit de geschiedenis.[38] Anarcho-communisten bepleiten het afschaffen van privé-eigendom terwijl men het persoonlijke bezittingen respecteert. De prominente anarchist [[Alexander Berkman]] stelt bijvoorbeeld:​
  
Regel 135: Regel 152:
 ==== Communes - maatschappelijke en economische democratie ==== ==== Communes - maatschappelijke en economische democratie ====
  
-Het anarcho-communisme staat kritisch tegenover het eenvoudige eigendom van de werkplek door de arbeiders. Hoewel het anarcho-syndicalismeals ​tactiek niet botst met het anarcho-communisme,​ is er wel een verschil in de vaak collectivistische visie die in de anarcho-syndicalistische theorie naar voren komt. Daarin hebben in de post-kapitalistische samenleving de federaties van industriële syndicaten een centrale rol.+Het anarcho-communisme staat kritisch tegenover het eenvoudige eigendom van de werkplek door de arbeiders. Hoewel het [[anarcho-syndicalisme]] als tactiek niet botst met het anarcho-communisme,​ is er wel een verschil in de vaak collectivistische visie die in de anarcho-syndicalistische theorie naar voren komt. Daarin hebben in de post-kapitalistische samenleving de federaties van industriële syndicaten een centrale rol.
  
 Anarcho-communisten stellen daarentegen voor dat de toekomstige samenleving territoriaal georganiseerd moet worden aan de hand van vrije communes. Elke commune wordt daarbij gezien als een geïntegreerde politiek-economische eenheid, waarbij het onderscheid tussen werk en gemeenschap wordt opgeheven. De commune is onderdeel van een bredere gemeenschappelijke confederale structuur waarin communes met elkaar samenwerken zonder dat zij hun eigen autonomie en zelfbeschikkingsrecht verliezen. Dit wordt gezien als een mogelijke oplossing voor een te economisch georiënteerde benadering die vaker bij het socialisme optreed - in het Engels '​workerism'​ (werkerisme) genoemd - waarbij de werkplek als de enige plek van strijdt wordt gezien. Anarcho-communisten stellen daarentegen voor dat de toekomstige samenleving territoriaal georganiseerd moet worden aan de hand van vrije communes. Elke commune wordt daarbij gezien als een geïntegreerde politiek-economische eenheid, waarbij het onderscheid tussen werk en gemeenschap wordt opgeheven. De commune is onderdeel van een bredere gemeenschappelijke confederale structuur waarin communes met elkaar samenwerken zonder dat zij hun eigen autonomie en zelfbeschikkingsrecht verliezen. Dit wordt gezien als een mogelijke oplossing voor een te economisch georiënteerde benadering die vaker bij het socialisme optreed - in het Engels '​workerism'​ (werkerisme) genoemd - waarbij de werkplek als de enige plek van strijdt wordt gezien.
Regel 199: Regel 216:
  
 === De Spaanse Revolutie === === De Spaanse Revolutie ===
 +
 De meest diepgaande toepassing van anarcho-communistische ideeën in Europa vond plaats in de anarchistische zones tijdens de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]] van 1936-1939. In Spanje had de anarcho-syndicalistische //​[[CNT|Confederación Nacional del Tabajo]]// (CNT) de macht overgenomen nadat zij een rechtse coup van het leger hadden neergeslagen. Grote landerijen werden onteigend en gecollectiviseerd,​ net als de industrieën en openbare voorzieningen. De meest diepgaande toepassing van anarcho-communistische ideeën in Europa vond plaats in de anarchistische zones tijdens de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]] van 1936-1939. In Spanje had de anarcho-syndicalistische //​[[CNT|Confederación Nacional del Tabajo]]// (CNT) de macht overgenomen nadat zij een rechtse coup van het leger hadden neergeslagen. Grote landerijen werden onteigend en gecollectiviseerd,​ net als de industrieën en openbare voorzieningen.
  
Regel 228: Regel 246:
 De val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie hebben, naast dat deze de overwinning van het kapitalisme ingaven, ook ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën over het inrichten van de samenleving. Het kapitalisme woedt namelijk voort weet veel maatschappelijkeproblemen en het klimaatprobleem niet adequaat op te lossen. Langzaam zien we hierom op veel plekken in de wereld libertaire ideëen als directe en decentrale actie en leiderloze organisatievormen wortel schieten. De val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie hebben, naast dat deze de overwinning van het kapitalisme ingaven, ook ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën over het inrichten van de samenleving. Het kapitalisme woedt namelijk voort weet veel maatschappelijkeproblemen en het klimaatprobleem niet adequaat op te lossen. Langzaam zien we hierom op veel plekken in de wereld libertaire ideëen als directe en decentrale actie en leiderloze organisatievormen wortel schieten.
  
-Ook het anarcho-communisme maakt daarmee een opleving door. In verschillende landen zijn er nieuwe organisaties,​ waarvan de //Black Rose Anarchist Federation//​ in de Verenigde Staten één van de sterkste is momenteel - met 17 afdelingen door het land. Sinds 2012 werken in Bangladesh militanten aan de opbouw van een anarchosyndicalistische organisatie met duidelijk anarcho-communistische perspectieven. De //​Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation//​ (BASF) heeft inmiddels 52 afdelingen onder theeplukkers in het land en begint een organisatie van formaat te worden. Ook in Groot-Brittannië is recentelijk een nieuwe organisatie opgericht genaamd //Anarchist Communist Group// en in Duitsland hebben ​anarchisten ​zich begin 2019 herformeerd ​in het platformistische[58] //Die Plattform//​. ​+Ook het anarcho-communisme maakt daarmee een opleving door. In verschillende landen zijn er nieuwe organisaties,​ waarvan de //Black Rose Anarchist Federation//​ in de Verenigde Staten één van de sterkste is momenteel - met 17 afdelingen door het land. Sinds 2012 werken in Bangladesh militanten aan de opbouw van een anarchosyndicalistische organisatie met duidelijk anarcho-communistische perspectieven. De //​Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation//​ (BASF) heeft inmiddels 52 afdelingen onder theeplukkers in het land en begint een organisatie van formaat te worden. Ook in Groot-Brittannië is recentelijk een nieuwe organisatie opgericht genaamd //Anarchist Communist Group// en in Duitsland hebben zich begin 2019 anarchisten geformeert ​in het platformistische[58] //Die Plattform//​. ​
  
 Online zijn er daarnaast twee belangrijke online platformen: //LibCom// (kort voor //​Libertarian Communist//​) en het platformistische internationale netwerk rond //​Anarkismo//​. Online zijn er daarnaast twee belangrijke online platformen: //LibCom// (kort voor //​Libertarian Communist//​) en het platformistische internationale netwerk rond //​Anarkismo//​.
Regel 250: Regel 268:
  
 ===== Voetnoten ===== ===== Voetnoten =====
 +
   * [1] The new law of righteousness,​ Gerrard Winstansley,​ 1649   * [1] The new law of righteousness,​ Gerrard Winstansley,​ 1649
   * [2] New voyages to North-America,​ Louis Arman, Baron de Lahontan, 1703; Voorwoord   * [2] New voyages to North-America,​ Louis Arman, Baron de Lahontan, 1703; Voorwoord
Regel 274: Regel 293:
   * [23] [[Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie]], [[Peter Kropotkin]],​ 1902   * [23] [[Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie]], [[Peter Kropotkin]],​ 1902
   * [24] Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie, Peter Kropotkin, 1902   * [24] Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie, Peter Kropotkin, 1902
-  * [25] [[http://​www.nestormakhno.info/​english/​supporg.htm|Supplement to the Organizational Platform (Questions and Answers)]], [[Dielo ​Truda|Dielo ​Truda Groep]], 1926+  * [25] [[http://​www.nestormakhno.info/​english/​supporg.htm|Supplement to the Organizational Platform (Questions and Answers)]], [[Dielo ​Trouda|Dielo ​Trouda ​Groep]], 1926
   * [26] "​Manifesto",​ Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo Figueroa, Enrique Flores Magón, 23 september 1911; Dreams of Freedom: A Ricardo Flores Magón Reader, Chaz Bufe, Mitchell Cowen Verter (ed.), AK Press 2005. Blz. 139, 141 en 144   * [26] "​Manifesto",​ Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo Figueroa, Enrique Flores Magón, 23 september 1911; Dreams of Freedom: A Ricardo Flores Magón Reader, Chaz Bufe, Mitchell Cowen Verter (ed.), AK Press 2005. Blz. 139, 141 en 144
   * [27] De verovering van het brood, Peter Kropotkin   * [27] De verovering van het brood, Peter Kropotkin
Regel 281: Regel 300:
   * [30] "The second mistake lay in the desire to manage the community after the model of a family, to make it "the great family"​ They lived all in the same house and were thus forced to continuously meet the same "​brethren and sisters."​ It is already difficult often for two real brothers to live together in the same house, and family life is not always harmonious; so it was a fundamental error to impose on all the "great family"​ instead of trying, on the contrary, to guarantee as much freedom and home life to each individual.",​ Communism and Anarchy, Peter Kropotkin, 1901   * [30] "The second mistake lay in the desire to manage the community after the model of a family, to make it "the great family"​ They lived all in the same house and were thus forced to continuously meet the same "​brethren and sisters."​ It is already difficult often for two real brothers to live together in the same house, and family life is not always harmonious; so it was a fundamental error to impose on all the "great family"​ instead of trying, on the contrary, to guarantee as much freedom and home life to each individual.",​ Communism and Anarchy, Peter Kropotkin, 1901
   * [31] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​bob-black-the-abolition-of-work|The Abolition Of Work]], [[Bob Black]], 2009   * [31] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​bob-black-the-abolition-of-work|The Abolition Of Work]], [[Bob Black]], 2009
-  * [32] Communism and AnarchyPeter Kropotkin1901 +  * [32] Michael SchmidtLucien van der Walt//Black Flame//, AK Press 2009, p. 48 
-  * [33] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​renzo-novatore-toward-the-creative-nothing|Towards the creative nothing]], Rebzi Novatore, 1924 +  * [33] Ibid. 
-  * [34Towards the creative nothing, Rebzi Novatore +  * [34] Rebzi Novatore, ​[[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​renzo-novatore-toward-the-creative-nothing|Towards the creative nothing]], 1924  
-  * [35] [[http://​dwardmac.pitzer.edu/​anarchist_archives/​goldman/​ME/​mev2n3.html#​142|Stirner:​ The Ego and His Own]], Max Baginski, Mother Earth. Vol. 2. No. 3, mei 1907 +  * [35Ibid. 
-  * [36] Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie, Peter Kropotkin, 1902 +  * [36Max Baginski, //[[http://​dwardmac.pitzer.edu/​anarchist_archives/​goldman/​ME/​mev2n3.html#​142|Stirner:​ The Ego and His Own]]//, Mother Earth. Vol. 2. No. 3, mei 1907 
-  * [37] [[Anarchie in actie]], [[Colin Ward]], 1973 +  * [37Peter Kropotkin, //Wederzijdse Hulp, een factor in de evolutie//, 1902 
-  * [38] [[ABC van het anarchisme]],​ [[Alexander Berkman]], 1929 +  * [38] [[Anarchie in actie]], [[Colin Ward]], 1973 
-  * [39] De verovering op het brood, Peter Kropotkin +  * [39] [[ABC van het anarchisme]],​ [[Alexander Berkman]], 1929 
-  * [40] [[http://​dwardmac.pitzer.edu/​Anarchist_Archives/​bookchin/​gp/​perspectives2.html#​1|Municipalization:​ Community Ownership of the Economy]], [[Murray Bookchin]], Green Perspectives,​ #2, 1986 +  * [40] De verovering op het brood, Peter Kropotkin 
-  * [41] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​wayne-price-what-is-anarchist-communism|What is anarchist communism?​]],​ [[Wayne Price]], 2008 +  * [41] [[http://​dwardmac.pitzer.edu/​Anarchist_Archives/​bookchin/​gp/​perspectives2.html#​1|Municipalization:​ Community Ownership of the Economy]], [[Murray Bookchin]], Green Perspectives,​ #2, 1986 
-  * [42] Municipalization:​ Community Ownership of the Economy, Murray Bookchin +  * [42] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​wayne-price-what-is-anarchist-communism|What is anarchist communism?​]],​ [[Wayne Price]], 2008 
-  * [43] [[|https://​www.marxists.org/​archive/​marx/​works/​1872/​letters/​72_01_24.htm|Letter from Engels to Theodore Cuno]], Friedrich Engels, 1872 +  * [43] Municipalization:​ Community Ownership of the Economy, Murray Bookchin 
-  * [44] [[Over anarchisme, staat en dictatuur]],​ [[Michael Bakoenin]], 1873 +  * [44] [[|https://​www.marxists.org/​archive/​marx/​works/​1872/​letters/​72_01_24.htm|Letter from Engels to Theodore Cuno]], Friedrich Engels, 1872 
-  * [45] [[Het anarchistisch communisme - grondslagen en beginselen]],​ Peter Kropotkin, 1891 +  * [45] [[Over anarchisme, staat en dictatuur]],​ [[Michael Bakoenin]], 1873 
-  * [46] Autarkie: Zelfvoorzienend,​ in de eigen behoeften voorzien, bijv. een gemeenschap die voorziet in de eigen levensvoorwaarden,​ voedsel, materialen en energie, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de krachten die in die gemeenschap zelf aanwezig zijn. +  * [46] [[Het anarchistisch communisme - grondslagen en beginselen]],​ Peter Kropotkin, 1891 
-  * [47] Municipalization:​ Community Ownership of the Economy, Bookchin +  * [47] Autarkie: Zelfvoorzienend,​ in de eigen behoeften voorzien, bijv. een gemeenschap die voorziet in de eigen levensvoorwaarden,​ voedsel, materialen en energie, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de krachten die in die gemeenschap zelf aanwezig zijn. 
-  * [48] The Early Church: Origins to the Dawn of the Middle Ages, E. Glenn Hinson, Abingdon Press 1995, Blz. 42–3 +  * [48] Municipalization:​ Community Ownership of the Economy, Bookchin 
-  * [49] The Gift Economy, David J. Cheal, Routledge, 1988 Blz. 1–19.  +  * [49] The Early Church: Origins to the Dawn of the Middle Ages, E. Glenn Hinson, Abingdon Press 1995, Blz. 42–3 
-  * [50] The Stubborn Vitality of the Gift Economy; Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth, David Bollier, Routledge, 2002, Blz. 38–39. +  * [50] The Gift Economy, David J. Cheal, Routledge, 1988 Blz. 1–19.  
-  * [51] Reciprocal exchange: a self-sustaining system, R. Kranton, American Economic Review, 1996, #4 (september),​ Blz. 830–51 +  * [51] The Stubborn Vitality of the Gift Economy; Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth, David Bollier, Routledge, 2002, Blz. 38–39. 
-  * [52] The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, Lewis Hyde, 1983 +  * [52] Reciprocal exchange: a self-sustaining system, R. Kranton, American Economic Review, 1996, #4 (september),​ Blz. 830–51 
-  * [53] Gift giving as an organizing principle in science, Hagstrom, Warren; in //Science in Context: Readings in the Sociology of Science//, MIT Press, 1982 +  * [53] The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, Lewis Hyde, 1983 
-  * [54] The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, Marcel Mauss, 1950, Blz. 36–37 +  * [54] Gift giving as an organizing principle in science, Hagstrom, Warren; in //Science in Context: Readings in the Sociology of Science//, MIT Press, 1982 
-  * [55] Debt: The First 5000 Years, [[David Graeber]], Melville, 2011; In het Nederlands als //Schuld: de eerste 5000 jaar// +  * [55] The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, Marcel Mauss, 1950, Blz. 36–37 
-  * [56] Toward an Anthropological Theory of Value, Graeber, David, Blz. 153–154. +  * [56] Debt: The First 5000 Years, [[David Graeber]], Melville, 2011; In het Nederlands als //Schuld: de eerste 5000 jaar// 
-  * [57] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​uri-gordon-anarchism-and-political-theory-contemporary-problems|Anarchism and Political Theory: Contemporary Problems]], Uri Gordon, 2007 +  * [57] Toward an Anthropological Theory of Value, Graeber, David, Blz. 153–154. 
-  * [58] Platformisme:​ Anarcho-communistische stroming die terug te leiden is op het document '​[[Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten]]'​ opgesteld door de [[Dielo ​Truda|Dielo ​Truda Groep]], met onder andere [[Ida Mett]], [[Peter Arshinov]] en [[Nestor Makhno]]. ​+  * [58] [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​uri-gordon-anarchism-and-political-theory-contemporary-problems|Anarchism and Political Theory: Contemporary Problems]], Uri Gordon, 2007 
 +  * [59] Platformisme:​ Anarcho-communistische stroming die terug te leiden is op het document '​[[Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten]]'​ opgesteld door de [[Dielo ​Trouda|Dielo ​Trouda ​Groep]], met onder andere [[Ida Mett]], [[Peter Arshinov]] en [[Nestor Makhno]]. ​
  
 ===== Bronnen ===== ===== Bronnen =====
  
   * Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Anarcho-communism#​cite_note-Bookchin-129|Engelstalige]] Wikipedia-pagina over anarcho-communisme.   * Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Anarcho-communism#​cite_note-Bookchin-129|Engelstalige]] Wikipedia-pagina over anarcho-communisme.
namespace/anarcho-communisme.txt · Laatst gewijzigd: 07/12/20 15:45 door defiance