Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarcho-communisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
namespace:anarcho-communisme [11/11/19 14:59]
defiance
namespace:anarcho-communisme [12/03/20 10:20]
defiance
Regel 3: Regel 3:
 <WRAP right box 30%> <WRAP right box 30%>
 {{:​namespace:​anarcho_ster.png|simpele gecentreerde blok}} {{:​namespace:​anarcho_ster.png|simpele gecentreerde blok}}
 +
 +**Stromingen**
 +
 +[[anarcho-communisme]],​ [[anarcho-collectivisme]],​ [[mutualisme]],​ [[individualisme]],​ [[namespace:​anarchisme zonder adjectieven]] ​
 +
 +----
 +
 +**Strategieën**
 +
 +[[anarcho-syndicalisme]],​ [[insurrectionalisme]],​ [[anarcho-pacifisme]], ​ [[propaganda van de daad]]  ​
 +
 +----
 +
 +**Focus**
 +
 +[[anarcha-feminisme]],​ [[eco-anarchisme]],​ [[religieus anarchisme]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Regel 26: Regel 42:
 In 1703 schreef Louis Armand, Baron de Lahontan de roman //New voyages to North-America//​ (vert. Nieuwe reizen naar Noord-Amerika),​ gebaseerd op zijn reizen door het continent. In zijn boek omschrijft hij hoe de inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse continent is georganiseerd en samenwerkt. De auteur stelde vast dat de agrarische samenlevingen en gemeenschappen in pre-koloniaal Noord-Amerika op niet te vergelijken wijze leefden ten opzichte van de monarchistische,​ ongelijke staten in Europa - zowel in hun economische structuur als de afwezigheid van een staat. Hij omschreef het leven van de inheemse bevolking als een "​anarchie",​ waarmee dit een van de de eerste keren was dat de term iets anders betekende dan chaos.[2] Hij schreef dat er geen priesters waren, geen wetten, politie, rechtbanken,​ ministers, geen onderscheid in eigendom, geen onderscheid tussen arm en rijk, maar dat ze gelijk waren en samenwerkten.[3] In 1703 schreef Louis Armand, Baron de Lahontan de roman //New voyages to North-America//​ (vert. Nieuwe reizen naar Noord-Amerika),​ gebaseerd op zijn reizen door het continent. In zijn boek omschrijft hij hoe de inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse continent is georganiseerd en samenwerkt. De auteur stelde vast dat de agrarische samenlevingen en gemeenschappen in pre-koloniaal Noord-Amerika op niet te vergelijken wijze leefden ten opzichte van de monarchistische,​ ongelijke staten in Europa - zowel in hun economische structuur als de afwezigheid van een staat. Hij omschreef het leven van de inheemse bevolking als een "​anarchie",​ waarmee dit een van de de eerste keren was dat de term iets anders betekende dan chaos.[2] Hij schreef dat er geen priesters waren, geen wetten, politie, rechtbanken,​ ministers, geen onderscheid in eigendom, geen onderscheid tussen arm en rijk, maar dat ze gelijk waren en samenwerkten.[3]
  
-Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) eiste Sylvain Maréchal in zijn //​[[Manifest der gelijken|Le manifeste des égaux]]// (vert. Manifest der gelijken) "het gemeenschappelijke genot van de vruchten van de aarde" en keek uit naar de dag dat "het weerzinwekkende verschil tussen arm en rijk, tussen groot en klein, tussen meester en knecht, tussen regeerders en de geregeerden"​ zou verdwijnen.[4] Maréchal was niet alleen kritisch over de ongelijke verdeling van eigendom, maar ook over hoe religie vaak gebruikt werd om evangelische immoraliteit te rechtvaardigen. Hij zag het verband tussen religie en wat later bekend zou worden als kapitalisme (hoewel nog niet in zijn tijd) als twee zijden van de gelijke gecorrumpeerde munt. Hij zij "Wees niet bang voor je goed - wees bang voor jezelf. Jijzelf bent de schepper van je eigen problemen en geneugten. De hemel en de hel bevinden zich in je eigen ziel."+Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) eiste [[Sylvain Maréchal]] in zijn //​[[Manifest der gelijken|Le manifeste des égaux]]// (vert. Manifest der gelijken) "het gemeenschappelijke genot van de vruchten van de aarde" en keek uit naar de dag dat "het weerzinwekkende verschil tussen arm en rijk, tussen groot en klein, tussen meester en knecht, tussen regeerders en de geregeerden"​ zou verdwijnen.[4] Maréchal was niet alleen kritisch over de ongelijke verdeling van eigendom, maar ook over hoe religie vaak gebruikt werd om evangelische immoraliteit te rechtvaardigen. Hij zag het verband tussen religie en wat later bekend zou worden als kapitalisme (hoewel nog niet in zijn tijd) als twee zijden van de gelijke gecorrumpeerde munt. Hij zij "Wees niet bang voor je goed - wees bang voor jezelf. Jijzelf bent de schepper van je eigen problemen en geneugten. De hemel en de hel bevinden zich in je eigen ziel."
  
 Sylvain Maréchal was persoonlijk betrokken bij de //​Samenzwering van de Gelijken// (1796), een mislukte poging om de monarchie in Frankrijk omver te werpen en een stateloze, agrarische socialistische utopie te stichten. Hij werkte samen met Gracchus Babeuf. Ze schreven niet alleen over hoe een anarchistisch //land// er uit zou kunnen zien, maar ook hoe dit bereikt zou kunnen worden. Sylvain Maréchal was persoonlijk betrokken bij de //​Samenzwering van de Gelijken// (1796), een mislukte poging om de monarchie in Frankrijk omver te werpen en een stateloze, agrarische socialistische utopie te stichten. Hij werkte samen met Gracchus Babeuf. Ze schreven niet alleen over hoe een anarchistisch //land// er uit zou kunnen zien, maar ook hoe dit bereikt zou kunnen worden.
Regel 55: Regel 71:
 <​blockquote>​De Italiaanse Federatie ziet het collectieve eigendom over de producten van de arbeid als de noodzakelijke toevoeging aan het collectivistische programma. De hulp van allen voor het vervullen van de behoeften van eenieder is de enigste regel voor productie en consumptie die overeenkomst met het principe van de solidariteit. Het federale congres in Florence heeft duidelijk aangetoond wat de opvatting van de Italiaanse Internationale is over dit onderwerp.</​blockquote>​ <​blockquote>​De Italiaanse Federatie ziet het collectieve eigendom over de producten van de arbeid als de noodzakelijke toevoeging aan het collectivistische programma. De hulp van allen voor het vervullen van de behoeften van eenieder is de enigste regel voor productie en consumptie die overeenkomst met het principe van de solidariteit. Het federale congres in Florence heeft duidelijk aangetoond wat de opvatting van de Italiaanse Internationale is over dit onderwerp.</​blockquote>​
  
-Het bovenstaande rapport werd door Malatesta en Cafiero later dat jaar verwerkt tot een artikel in het periodiek van de Zwitserse [[Jura Federatie]].+Het bovenstaande rapport werd door Malatesta en Cafiero later dat jaar verwerkt tot een artikel in het periodiek van de Zwitserse [[Jura-Federatie]].
  
 ==== Peter Kropotkin ==== ==== Peter Kropotkin ====
Regel 135: Regel 151:
 ==== Communes - maatschappelijke en economische democratie ==== ==== Communes - maatschappelijke en economische democratie ====
  
-Het anarcho-communisme staat kritisch tegenover het eenvoudige eigendom van de werkplek door de arbeiders. Hoewel het anarcho-syndicalismeals ​tactiek niet botst met het anarcho-communisme,​ is er wel een verschil in de vaak collectivistische visie die in de anarcho-syndicalistische theorie naar voren komt. Daarin hebben in de post-kapitalistische samenleving de federaties van industriële syndicaten een centrale rol.+Het anarcho-communisme staat kritisch tegenover het eenvoudige eigendom van de werkplek door de arbeiders. Hoewel het [[anarcho-syndicalisme]] als tactiek niet botst met het anarcho-communisme,​ is er wel een verschil in de vaak collectivistische visie die in de anarcho-syndicalistische theorie naar voren komt. Daarin hebben in de post-kapitalistische samenleving de federaties van industriële syndicaten een centrale rol.
  
 Anarcho-communisten stellen daarentegen voor dat de toekomstige samenleving territoriaal georganiseerd moet worden aan de hand van vrije communes. Elke commune wordt daarbij gezien als een geïntegreerde politiek-economische eenheid, waarbij het onderscheid tussen werk en gemeenschap wordt opgeheven. De commune is onderdeel van een bredere gemeenschappelijke confederale structuur waarin communes met elkaar samenwerken zonder dat zij hun eigen autonomie en zelfbeschikkingsrecht verliezen. Dit wordt gezien als een mogelijke oplossing voor een te economisch georiënteerde benadering die vaker bij het socialisme optreed - in het Engels '​workerism'​ (werkerisme) genoemd - waarbij de werkplek als de enige plek van strijdt wordt gezien. Anarcho-communisten stellen daarentegen voor dat de toekomstige samenleving territoriaal georganiseerd moet worden aan de hand van vrije communes. Elke commune wordt daarbij gezien als een geïntegreerde politiek-economische eenheid, waarbij het onderscheid tussen werk en gemeenschap wordt opgeheven. De commune is onderdeel van een bredere gemeenschappelijke confederale structuur waarin communes met elkaar samenwerken zonder dat zij hun eigen autonomie en zelfbeschikkingsrecht verliezen. Dit wordt gezien als een mogelijke oplossing voor een te economisch georiënteerde benadering die vaker bij het socialisme optreed - in het Engels '​workerism'​ (werkerisme) genoemd - waarbij de werkplek als de enige plek van strijdt wordt gezien.
Regel 199: Regel 215:
  
 === De Spaanse Revolutie === === De Spaanse Revolutie ===
 +
 De meest diepgaande toepassing van anarcho-communistische ideeën in Europa vond plaats in de anarchistische zones tijdens de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]] van 1936-1939. In Spanje had de anarcho-syndicalistische //​[[CNT|Confederación Nacional del Tabajo]]// (CNT) de macht overgenomen nadat zij een rechtse coup van het leger hadden neergeslagen. Grote landerijen werden onteigend en gecollectiviseerd,​ net als de industrieën en openbare voorzieningen. De meest diepgaande toepassing van anarcho-communistische ideeën in Europa vond plaats in de anarchistische zones tijdens de [[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]] van 1936-1939. In Spanje had de anarcho-syndicalistische //​[[CNT|Confederación Nacional del Tabajo]]// (CNT) de macht overgenomen nadat zij een rechtse coup van het leger hadden neergeslagen. Grote landerijen werden onteigend en gecollectiviseerd,​ net als de industrieën en openbare voorzieningen.
  
Regel 228: Regel 245:
 De val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie hebben, naast dat deze de overwinning van het kapitalisme ingaven, ook ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën over het inrichten van de samenleving. Het kapitalisme woedt namelijk voort weet veel maatschappelijkeproblemen en het klimaatprobleem niet adequaat op te lossen. Langzaam zien we hierom op veel plekken in de wereld libertaire ideëen als directe en decentrale actie en leiderloze organisatievormen wortel schieten. De val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie hebben, naast dat deze de overwinning van het kapitalisme ingaven, ook ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën over het inrichten van de samenleving. Het kapitalisme woedt namelijk voort weet veel maatschappelijkeproblemen en het klimaatprobleem niet adequaat op te lossen. Langzaam zien we hierom op veel plekken in de wereld libertaire ideëen als directe en decentrale actie en leiderloze organisatievormen wortel schieten.
  
-Ook het anarcho-communisme maakt daarmee een opleving door. In verschillende landen zijn er nieuwe organisaties,​ waarvan de //Black Rose Anarchist Federation//​ in de Verenigde Staten één van de sterkste is momenteel - met 17 afdelingen door het land. Sinds 2012 werken in Bangladesh militanten aan de opbouw van een anarchosyndicalistische organisatie met duidelijk anarcho-communistische perspectieven. De //​Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation//​ (BASF) heeft inmiddels 52 afdelingen onder theeplukkers in het land en begint een organisatie van formaat te worden. Ook in Groot-Brittannië is recentelijk een nieuwe organisatie opgericht genaamd //Anarchist Communist Group// en in Duitsland hebben ​anarchisten ​zich begin 2019 herformeerd ​in het platformistische[58] //Die Plattform//​. ​+Ook het anarcho-communisme maakt daarmee een opleving door. In verschillende landen zijn er nieuwe organisaties,​ waarvan de //Black Rose Anarchist Federation//​ in de Verenigde Staten één van de sterkste is momenteel - met 17 afdelingen door het land. Sinds 2012 werken in Bangladesh militanten aan de opbouw van een anarchosyndicalistische organisatie met duidelijk anarcho-communistische perspectieven. De //​Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation//​ (BASF) heeft inmiddels 52 afdelingen onder theeplukkers in het land en begint een organisatie van formaat te worden. Ook in Groot-Brittannië is recentelijk een nieuwe organisatie opgericht genaamd //Anarchist Communist Group// en in Duitsland hebben zich begin 2019 anarchisten geformeert ​in het platformistische[58] //Die Plattform//​. ​
  
 Online zijn er daarnaast twee belangrijke online platformen: //LibCom// (kort voor //​Libertarian Communist//​) en het platformistische internationale netwerk rond //​Anarkismo//​. Online zijn er daarnaast twee belangrijke online platformen: //LibCom// (kort voor //​Libertarian Communist//​) en het platformistische internationale netwerk rond //​Anarkismo//​.
namespace/anarcho-communisme.txt · Laatst gewijzigd: 30/06/20 18:44 door defiance