Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarchisme_in_nederland

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:anarchisme_in_nederland [14/07/20 07:34]
defiance [Antimilitarisme, geheelonthouding en de Eerste Wereldoorlog]
namespace:anarchisme_in_nederland [14/07/20 08:47] (huidige)
defiance [Antimilitarisme, geheelonthouding en de Eerste Wereldoorlog]
Regel 65: Regel 65:
 Het Internationale Anti Militaristische Vereniging IAMV bestond van 1904 tot de bezetting van de Nazi's in 1940. Had tot devies van de organisatie was 'Geen man en geen cent voor het militarisme'​ en ' Indië Los van Holland'​. Het IAMV richtte zich eerst op de arbeider en de soldaat (een arbeider in wapenrok) en zag antimilitarisme als een onderdeel van de klassenstrijd. ​ Het Internationale Anti Militaristische Vereniging IAMV bestond van 1904 tot de bezetting van de Nazi's in 1940. Had tot devies van de organisatie was 'Geen man en geen cent voor het militarisme'​ en ' Indië Los van Holland'​. Het IAMV richtte zich eerst op de arbeider en de soldaat (een arbeider in wapenrok) en zag antimilitarisme als een onderdeel van de klassenstrijd. ​
  
-"Elke pint een kogel"vanwege de oorlogsaccijns ​op alcohol.+Een belangrijke activiteit heeft de IAMV nog op internationaal terrein vervuld. Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog nam zij de stichting van een nieuwe internationale ter hand. Besloten werd een internationale centrale in het leven te roepenwaarbij zich ook andere dan uitsluitend antimilitaristische verenigingen zouden kunnen aansluiten. Daartoe werd op een internationaal congres, van 26-31 maart 1921 te Den Haag gehouden, het ‘Internationale Antimilitaristische Bureau tegen oorlog en reactie’ (IAMB) gesticht. Op dit congres waren antimilitaristen,​ anarchisten en syndicalisten vertegenwoordigd uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er werd een beginselverklaring aangenomen, waaraan het volgende is ontleend: 
 +  
 +  * “Het (IAMB) tracht in de arbeiders het bewustzijn te versterken van hun beslissende economische macht.” 
 +  * “Het propageert de algemene staking en de massale dienstweigering ter voorkoming van oorlog.” 
 +  * “Het propageert de onmiddellijke staking van alle oorlogsproductie.” 
 +  * “Het bevordert de desorganisatie van legers en vloten, en huldigt de persoonlijke dienstweigering.” 
 +  * “Het richt zich tegen elke poging om door interventie een proletariaat,​ dat het kapitalistisch juk heeft afgeworpen, opnieuw te onderdrukken.” 
 +  * “Het keert zich tegen elke militaire onderdrukking en economische uitbuiting der gekleurde rassen.”[x] ​
  
-"Een drinkende arbeiders denkt niet, een denkende ​arbeider ​drinkt niet".+Antimilitarisme en het verzet tegen alcoholconsumptie gingen hand in hand. Alcohol was een groot probleem binnen huishoudens in Nederland. Naast de financiële problemen die de alcoholconsumptie met zich meebracht - na uitbetaling vloeide het bier in plaats van dat er geld was voor de nodige levensmiddelen - was er ook veel sprake van huiselijk geweld. Voor veel anarchisten stond (overmatige) alcoholconsumptie de ontwikkeling van de arbeider ​in de weg
  
-Later zou tijdens het uitbreken van de //[[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]]//​ (1936-1939) onenigheid ontstaan in de antimilitaristische gelederen. Hoewel veel organisaties steeds duidelijker een pacifistische koers ging varen was het voor enkelen duidelijk dat de geweldloosheid tegenover het fascisme mogelijk geen uitweg bood. Hierop ontstonden er verschillende posities onder antimilitaristen en anarchisten in Nederland. ​Een deel was van mening dat gewapend verzet in militie-vorm het militarisme van Francisco Franco ondergroefanderen meenden dat elke vorm van geweld af te wijzen was en waren zelfs voor onttrekking van steun aan de Spaanse revolutionairen. Een derde positie was dat men individueel geweld accepteerde,​ maar zich uitsprak tegen '​georganiseerd geweld'​. Dit laatste had te maken met de ontwikkelingen in Spanje, waarbij in 1937 de militiestructuren door het decreet tot militarisatie werden omgevormd tot een regulier leger.[x]+<​blockquote>"​Een drinkende arbeiders denkt niet, een denkende arbeider drinkt niet".<​cite>​Domela Nieuwenhuis</​cite></​blockquote>​
  
 +Vooral in het Noorden van het land ontstonden er georganiseerde structuren die zich keerden tegen de gevolgen van alcoholmisbruik.[x] Er werden verschillende jongerenorganisaties opgericht, zoals de KGOB (Kweekelingen geheelonthouders bond), JGOB (Jongelieden Geheelonthoudersbond),​ JVO (Jeugdbond voor Onthouding) en het NBAS (Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden). Ook onder [[religieus anarchisme#​christen-anarchisme|christen-anarchisten]] was een sterke geheelonthoudende houding gangbaar. Vooral het NBAS diende als verzamelpunt voor de idealistische jeugd die iedere leiding door volwassenen afwees en die op wilde komen voor een radicale vernieuwing van mens en samenleving. ​
 +
 +Later zou tijdens het uitbreken van de //[[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]]//​ (1936-1939) onenigheid ontstaan in de antimilitaristische gelederen. Hoewel veel organisaties steeds duidelijker een pacifistische koers ging varen was het voor enkelen duidelijk dat de geweldloosheid tegenover het fascisme mogelijk geen uitweg bood. Hierop ontstonden er verschillende posities onder antimilitaristen en anarchisten in Nederland. Een deel was van mening dat gewapend verzet in militie-vorm het militarisme van Francisco Franco ondergroef, anderen meenden dat elke vorm van geweld af te wijzen was en waren zelfs voor onttrekking van steun aan de Spaanse revolutionairen. Een derde positie was dat men individueel geweld accepteerde,​ maar zich uitsprak tegen '​georganiseerd geweld'​. Dit laatste had te maken met de ontwikkelingen in Spanje, waarbij in 1937 de militiestructuren door het decreet tot militarisatie werden omgevormd tot een regulier leger.[x] De geweldsaanvaarders stapten uiteindelijk op bij het IAMV en IAMB toen een verklaring werd aangenomen waarin alle geweld werd afgewezen. Internationaal kon dit standpunt eveneens op weinig begrip rekenen.
 +
 +[x] Ger Harmsen, //Rode en blauwe jeugd//, 1961
 [x] Een '​incontrollado',​ //[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]//, 1937 [x] Een '​incontrollado',​ //[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]//, 1937
  
namespace/anarchisme_in_nederland.txt · Laatst gewijzigd: 14/07/20 08:47 door defiance · Momenteel in gebruik door: defiance