Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:anarchisme [12/03/19 14:41]
defiance
namespace:anarchisme [25/03/19 22:52]
defiance [Verschillende stromingen]
Regel 10: Regel 10:
   * Anarchisme (het; v); het nastreven van een samenleving waarin mensen leven zonder hogere macht of autoriteit (anarchie).   * Anarchisme (het; v); het nastreven van een samenleving waarin mensen leven zonder hogere macht of autoriteit (anarchie).
  
-Als we hier over anarchisme spreken, dan doelen we op het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). ​ Deze anarchie is een geheel andere definitie dan die waarover in de massamedia vaak wordt gesproken. De misvatting in de daar gehanteerde definitie is dat zij (maatschappelijke) organisatie vaak gelijkstellen met //leiding// of //​leiderschap//​. En dus dat waar leiding ontbreekt, chaos en ordeloosheid ​zal heersen. Andersom geredeneerd ​betekend ​dit, dat daar waar chaos en wanorde heersen, dit dan wel anarchie moet zijn. Immers ​betekend ​het begrip '​anarchie'​ //“zonder heerser”//,​ en chaos en wanorde zijn daar waar geen, of te weinig heerschappij is. +Als we hier over anarchisme spreken, dan doelen we op het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). ​ Deze anarchie is een geheel andere definitie dan die waarover in de massamedia vaak wordt gesproken. De misvatting in de daar gehanteerde definitie is dat zij (maatschappelijke) organisatie vaak gelijkstellen met //leiding// of //​leiderschap//​. En dus dat waar leiding ontbreekt, chaos en ordeloosheid ​zullen ​heersen. Andersom geredeneerd ​betekent ​dit, dat daar waar chaos en wanorde heersen, dit dan wel anarchie moet zijn. Immers ​betekent ​het begrip '​anarchie'​ //“zonder heerser”//,​ en chaos en wanorde zijn daar waar geen, of te weinig heerschappij is. 
  
 We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, juist oorsprong vindt in de hiërarchische organisatie van de samenleving - daar waar de belangen van weinigen negatieve invloed hebben op de levens van velen. We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, juist oorsprong vindt in de hiërarchische organisatie van de samenleving - daar waar de belangen van weinigen negatieve invloed hebben op de levens van velen.
Regel 23: Regel 23:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Als we kijken naar het politieke spectrum, wordt deze over het algemeen ingedeeld op een horizontale as van '​links'​ tot '​rechts'​. Dit assenstelsel is echter zeer beperkt. Door anarchisten wordt er een tweede as aan toegevoegd, '​autoritair'​ en '​libertair'​. Deze toevoeging maakt een onderscheid tussen vrije, stateloze modellen van samenleven en sterk autoritair tot totalitair georganiseerde samenlevingen met juist een sterke staat. Anarchisme ​voorstaat ​de gelijkheid van mensen onderling ​wat de negatie ​betekend ​van hiërarchie en dominantie; zowel op maatschappelijk,​ sociaal-economisch als interpersoonlijk vlak. Uitgezet in een schema komt dit ongeveer overeen met de hiernaast afgebeelde figuur.+Als we kijken naar het politieke spectrum, wordt dit over het algemeen ingedeeld op een horizontale as van '​links'​ tot '​rechts'​. Dit assenstelsel is echter zeer beperkt. Door anarchisten wordt er een tweede as aan toegevoegd, '​autoritair'​ en '​libertair'​. Deze toevoeging maakt een onderscheid tussen vrije, stateloze modellen van samenleven en sterk autoritair tot totalitair georganiseerde samenlevingen met juist een sterke staat. Anarchisme ​staat de gelijkheid van mensen onderling ​voor, hetgeen ​de negatie ​betekent ​van hiërarchie en dominantie; zowel op maatschappelijk,​ sociaal-economisch als interpersoonlijk vlak. Uitgezet in een schema komt dit ongeveer overeen met de hiernaast afgebeelde figuur.
  
 ==== Hiërarchie en horizontaal organiseren ==== ==== Hiërarchie en horizontaal organiseren ====
  
-Het anarchisme gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens, en dat elk mens het natuurlijke recht heeft om in vrijheid keuzes te maken hoe hij of zij wilt leven. Hieraan zitten natuurlijk beperkingen. Als deze gedachte consequent wordt doorgevoerd ​betekend ​dit dat de vrijheid van de één ophoud ​waar de vrijheid van de ander begint.+Het anarchisme gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens, en dat elk mens het natuurlijke recht heeft om in vrijheid keuzes te maken hoe hij of zij wil leven. Hieraan zitten natuurlijk beperkingen. Als deze gedachte consequent wordt doorgevoerd ​betekent ​dit dat de vrijheid van de één ophoudt ​waar de vrijheid van de ander begint.
  
-In de huidige maatschappij overheerst een hiërarchisch organisatiemodel. Dit betekend ​dat als je de machtsverhoudingen binnen een besluitvormingsproces schematisch zou uittekenen, deze er uit ziet als een piramide (zie figuur). Onderaan is de meerderheid van de mensen te vinden, zij hebben weinig te zeggen. Politiek gezien kunnen zij bijv. één keer in de vier jaar stemmen, maar kunnen niet werkelijk deelnemen aan de besluitvorming - evenals op de werkplek, waar vaak wel '​inspraak'​ is, maar men geen besluiten mag nemen. Economisch uit het zich zo dat geld hebben deuren opent, en een gebrek aan gelddeuren sluit.+In de huidige maatschappij overheerst een hiërarchisch organisatiemodel. Dit betekent ​dat als je de machtsverhoudingen binnen een besluitvormingsproces schematisch zou uittekenen, deze eruitzien ​als een piramide (zie figuur). Onderaan is de meerderheid van de mensen te vinden, zij hebben weinig te zeggen. Politiek gezien kunnen zij bijvoorbeeld ​één keer in de vier jaar stemmen, maar kunnen niet werkelijk deelnemen aan de besluitvorming - evenals op de werkplek, waar vaak wel '​inspraak'​ is, maar men geen besluiten mag nemen. Economisch uit het zich zo dat geld hebben deuren opent, en een gebrek aan geld deuren sluit.
  
 <WRAP right box 60%>​{{vimeo>​153869579?​medium}}</​WRAP>​ <WRAP right box 60%>​{{vimeo>​153869579?​medium}}</​WRAP>​
  
-Macht en invloed over de levens van anderen hebben ​degene ​die bijv. bezit hebben, als bazen en aandeelhouders,​ die beslissen over hoe het er op de werkplek aan toe gaat of zelfs of een werkplek nog bestaat of dat deze wordt gesloten en bijvoorbeeld verplaatst wordt naar een '​goedkoper'​ productieland. In de politiek is dit eveneens zo: in de parlementaire democratie is het een kleine groep politici die besluiten ​maken die vervolgens voor de gehele bevolking gelden. Zij beslissen in feite voor hen, iets dat binnen een anarchistische samenleving ondenkbaar is – men is daar onderdeel van de besluitvorming.+Macht en invloed over de levens van anderen hebben ​degenen ​die bijvoorbeeld ​bezit hebben, als bazen en aandeelhouders,​ die beslissen over hoe het er op de werkplek aan toegaat ​of zelfs of een werkplek nog bestaat of dat deze wordt gesloten en bijvoorbeeld verplaatst wordt naar een '​goedkoper'​ productieland. In de politiek is dit eveneens zo: in de parlementaire democratie is het een kleine groep politici die besluiten ​nemen die vervolgens voor de gehele bevolking gelden. Zij beslissen in feite voor hen, iets dat binnen een anarchistische samenleving ondenkbaar is – men is daar onderdeel van de besluitvorming.
  
 Er zijn wat betreft besluitvorming verschillende modellen, maar binnen het anarchisme staat één ding centraal - men organiseert horizontaal. Dit betekent dat er géén piramide diagram te tekenen valt, maar dat als je van een anarchistisch model een diagram zou maken, dit een platte structuur zou geven (zie figuur) óf, zoals dit vaak ook wordt aangeduid, een cirkel, waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Er zijn wat betreft besluitvorming verschillende modellen, maar binnen het anarchisme staat één ding centraal - men organiseert horizontaal. Dit betekent dat er géén piramide diagram te tekenen valt, maar dat als je van een anarchistisch model een diagram zou maken, dit een platte structuur zou geven (zie figuur) óf, zoals dit vaak ook wordt aangeduid, een cirkel, waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar.
Regel 278: Regel 278:
   * **Individualisme:​** individualistisch anarchisme refereert naar verschillende tradities binnen deze anarchistische stroming. Het benadrukt het individu en hun wil tegenover die van de invloed van groepen, de samenleving,​ ideologiën en de staat. Binnen het individualistisch anarchisme bestaan dermate grote verschillen dat deze soms ook tegenstrijdig zijn met elkaar; voor sommigen is het individu absoluut, voor anderen is het individu belangrijk om te beschermen, maar staat deze altijd in relatie tot anderen. Zie o.a.: [[Max Stirner]], [[Benjamin Tucker]], [[William Godwin]].   * **Individualisme:​** individualistisch anarchisme refereert naar verschillende tradities binnen deze anarchistische stroming. Het benadrukt het individu en hun wil tegenover die van de invloed van groepen, de samenleving,​ ideologiën en de staat. Binnen het individualistisch anarchisme bestaan dermate grote verschillen dat deze soms ook tegenstrijdig zijn met elkaar; voor sommigen is het individu absoluut, voor anderen is het individu belangrijk om te beschermen, maar staat deze altijd in relatie tot anderen. Zie o.a.: [[Max Stirner]], [[Benjamin Tucker]], [[William Godwin]].
   * **Mutualisme:​** een economische theorie binnen de anarchistische school van denken die er voor een samenleving pleit waarin iedereen productiemiddelen mag bezitten - zowel individueel als collectief - en waar handel de hoeveelheid werk representeerd. Hierbij zijn mutualistische credietbanken belangrijk die producenten tegen minimale rente geld kunnen lenen. Mutualisme is gebaseerd op het idee dat goederen of diensten als zij verkocht worden, bij inwisseling "​evenveel moeten opleveren als er werk nodig is voor een vergelijkbaar artikel of dienst."​ Mutualisme vindt dienst oorsprong in de geschriften van [[Pierre-Joseph Proudhon]].   * **Mutualisme:​** een economische theorie binnen de anarchistische school van denken die er voor een samenleving pleit waarin iedereen productiemiddelen mag bezitten - zowel individueel als collectief - en waar handel de hoeveelheid werk representeerd. Hierbij zijn mutualistische credietbanken belangrijk die producenten tegen minimale rente geld kunnen lenen. Mutualisme is gebaseerd op het idee dat goederen of diensten als zij verkocht worden, bij inwisseling "​evenveel moeten opleveren als er werk nodig is voor een vergelijkbaar artikel of dienst."​ Mutualisme vindt dienst oorsprong in de geschriften van [[Pierre-Joseph Proudhon]].
-  * **Synthèse anarchisme:​** ook wel '​anarchisme zonder toevoegingen'​ (Eng. '​anarchism without adjectives'​). Gepoogd wordt verschillende anarchistische stromingen te verenigen binnen een anarchisme zonder toevoegingen,​ te organiseren voorbij de individuele voorkeuren. Het gaat er hierbij vanuit dat de basispricipes van het anarchisme voldoende basis bieden om te verenigen. Zie o.a.: [[Fernando Tarrida del Mármol]], [[Ricardo Mella]], ​ [[Sébastien Faure]], [[Volin]]+  * **Synthèse anarchisme:​** ook wel '​anarchisme zonder toevoegingen'​ (Eng. '​anarchism without adjectives'​). Gepoogd wordt verschillende anarchistische stromingen te verenigen binnen een anarchisme zonder toevoegingen,​ te organiseren voorbij de individuele voorkeuren. Het gaat er hierbij vanuit dat de basispricipes van het anarchisme voldoende basis bieden om te verenigen. Zie o.a.: [[Fernando Tarrida del Mármol]], [[Ricardo Mella]], ​ [[Sébastien Faure]], [[Voline]]
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
namespace/anarchisme.txt · Laatst gewijzigd: 25/03/19 22:52 door defiance