Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:actieve_afweer

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

namespace:actieve_afweer [12/12/19 14:10]
defiance aangemaakt
namespace:actieve_afweer [12/12/19 14:17] (huidige)
defiance
Regel 14: Regel 14:
  
 De enige kracht, die in staat zou kunnen zijn de machtsgreep van Hitler te verhinderen,​ is de gezamenlijke wil van de arbeiders, die niet door het nationalisme in verwarring zijn gebracht. Daarover zijn alle arbeiders, voor zover zij nadenken, het eens. Zij weten ook, dat de algemene staking het middel bij uitstek is, dat zij tot hun beschikking hebben. Het afweren van de Kapp-Putsch door toepassing van dit middel leeft in de algemene herinnering voort. Als u een arbeider — onverschillig welke politieke partij hij aanhangt — al dan niet bij een centrale vakbond, de christelijke,​ de sociaal-democratische of de syndicalistische aangesloten,​ hiernaar vraagt, dan zult u steeds weer hetzelfde antwoord horen: ja, als het maar mogelijk was tot eendracht te komen! En het einde van zo'n gedachtewisseling is dan altijd, dat de sociaal-democraten op de communistische leiding schelden, de communisten op die van de sociaal-democraten en dat het hun schuld is, dat het proletariaat niet tot gemeenschappelijke besluiten is te brengen. De enige kracht, die in staat zou kunnen zijn de machtsgreep van Hitler te verhinderen,​ is de gezamenlijke wil van de arbeiders, die niet door het nationalisme in verwarring zijn gebracht. Daarover zijn alle arbeiders, voor zover zij nadenken, het eens. Zij weten ook, dat de algemene staking het middel bij uitstek is, dat zij tot hun beschikking hebben. Het afweren van de Kapp-Putsch door toepassing van dit middel leeft in de algemene herinnering voort. Als u een arbeider — onverschillig welke politieke partij hij aanhangt — al dan niet bij een centrale vakbond, de christelijke,​ de sociaal-democratische of de syndicalistische aangesloten,​ hiernaar vraagt, dan zult u steeds weer hetzelfde antwoord horen: ja, als het maar mogelijk was tot eendracht te komen! En het einde van zo'n gedachtewisseling is dan altijd, dat de sociaal-democraten op de communistische leiding schelden, de communisten op die van de sociaal-democraten en dat het hun schuld is, dat het proletariaat niet tot gemeenschappelijke besluiten is te brengen.
 +
 +De waarheid is, dat de eendracht van de arbeiders onder leiding van deze of gene partij of vakbond überhaupt niet kan worden bereikt. De waarheid is jammer genoeg ook, dat geen organisatie,​ die onder leiding staat, de wil heeft de eendracht van een op andere wijze te realiseren dan door het monddood maken van iedere mening, die niet ondergeschikt is aan het belang van de eigen winkel. De waarheid is tenslotte, en dat is wel het treurigste, dat de Duitse arbeiders zo zeer zijn opgevoed in '​vertrouwen op de beproefde leiders'​ en op '​proletarische discipline'​ in de betekenis van dril en gehoorzaamheid,​ dat ieder zelfstandig initiatief meteen verlamd is.
 +
 +De vraag, wat eigenlijk moet gebeuren als de dans van het Derde Rijk losbarst, als de ontbinding van alle coalities van arbeiders door mensen als Hitler, Frick of een ander wordt gelast, als de standrechtelijke executies, de pogroms, plunderingen,​ massale arrestaties,​ het recht in Duitsland zullen vormen, die vraag wordt nergens besproken in de nota's van ambtenaren, die tot de kliek behoren en die niet worden gecontroleerd.
 +
 +De arbeiders troosten zich met de gedachte, dat ze wel op tijd zullen worden opgeroepen om handelend op te treden. Maar dat zullen ze niet! Als de fascisten toeslaan, dan is het eerste, dat overeenkomstig allang klaarliggende lijsten alle organisatorische krachten en redenaars, alle personen die door de leiders worden verdacht, worden gearresteerd of - nog doeltreffender - onschadelijk gemaakt. Dan is het proletariaat aangewezen op eigen beslissingen,​ totaal niet meer in staat het eens te worden over het verzet.
  
 Noodzakelijk is dat de arbeiders op de werkvloer het direct met elkaar eens worden; onmiddellijk tot vorming van actiecomités binnen de bedrijven overgaan en de federatieve verbinding daarvan tot voortdurend waakzame en strijdvaardige organen van de klasse maken. Noodzakelijk is dat de arbeiders op de werkvloer het direct met elkaar eens worden; onmiddellijk tot vorming van actiecomités binnen de bedrijven overgaan en de federatieve verbinding daarvan tot voortdurend waakzame en strijdvaardige organen van de klasse maken.
Regel 23: Regel 29:
 De arbeiders hebben nu wel wat anders te doen dan elkaar te beschimpen en te bevechten of mooie redevoeringen aan te horen en schoonklinkende resoluties aan te nemen. Het is tijd, de hoogste tijd om te handelen! De arbeiders hebben nu wel wat anders te doen dan elkaar te beschimpen en te bevechten of mooie redevoeringen aan te horen en schoonklinkende resoluties aan te nemen. Het is tijd, de hoogste tijd om te handelen!
  
-{{tag>​revolutie contra-revolutie fascisme nationaal-socialisme zelfverdediging}}+{{tag>​revolutie contra-revolutie fascisme ​antifascisme ​nationaal-socialisme zelfverdediging ​Duitsland}}
namespace/actieve_afweer.txt · Laatst gewijzigd: 12/12/19 14:17 door defiance